Nhân viên văn thư bệnh viện Bãi Cháy làm giả giấy tờ lừa đảo hơn 2 tỷ đồng

Nhân viên văn thư bệnh viện Bãi Cháy làm giả giấy tờ lừa đảo hơn 2 tỷ đồng

Nguyên cán bộ bệnh viện làm giả giấy tờ chiếm đoạt tài sản do nợ nần

Nguyên cán bộ bệnh viện làm giả giấy tờ chiếm đoạt tài sản do nợ nần

Nợ cờ bạc, nữ văn thư ở Quảng Ninh giả giấy tờ để chiếm 2 tỷ đồng

Nợ cờ bạc, nữ văn thư ở Quảng Ninh giả giấy tờ để chiếm 2 tỷ đồng

Quảng Ninh: Nữ nhân viên bệnh viện lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng vì nợ nần, cờ bạc

Quảng Ninh: Nữ nhân viên bệnh viện lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng vì nợ nần, cờ bạc

Nhân viên văn thư bệnh viện làm giả giấy tờ, chiếm đoạt hơn 2 tỷ

Nhân viên văn thư bệnh viện làm giả giấy tờ, chiếm đoạt hơn 2 tỷ

Khởi tố nữ văn thư làm giấy tờ giả lừa đảo hơn 2 tỷ đồng

Khởi tố nữ văn thư làm giấy tờ giả lừa đảo hơn 2 tỷ đồng

Nữ nhân viên làm giả giấy tờ chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng của 4 cán bộ bệnh viện

Nữ nhân viên làm giả giấy tờ chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng của 4 cán bộ bệnh viện

Khởi tố đối tượng làm giả giấy tờ chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

Khởi tố đối tượng làm giả giấy tờ chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

Khởi tố nhân viên Bệnh viện Bãi Cháy lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Khởi tố nhân viên Bệnh viện Bãi Cháy lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nữ nhân viên bệnh viện chiếm đoạt trên 2 tỷ đồng

Nữ nhân viên bệnh viện chiếm đoạt trên 2 tỷ đồng