Các bác sĩ 'gồng mình' cứu nhiều ca ong đốt suy thận, suy tạng

Các bác sĩ 'gồng mình' cứu nhiều ca ong đốt suy thận, suy tạng

Báo động tình trạng nhiều người bị ong đốt

Báo động tình trạng nhiều người bị ong đốt

Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cấp cứu thành công sản phụ bị ong đốt nguy kịch

Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cấp cứu thành công sản phụ bị ong đốt nguy kịch

3 giờ giành giật sự sống cho thai phụ bị ong đốt nguy kịch

3 giờ giành giật sự sống cho thai phụ bị ong đốt nguy kịch

Toàn bệnh viện giành giật sự sống cho thai phụ 36 tuần bị ong tấn công

Toàn bệnh viện giành giật sự sống cho thai phụ 36 tuần bị ong tấn công

Sản phụ mang thai 36 tuần sốc phản vệ nguy kịch, hiếm gặp vì ong đốt

Sản phụ mang thai 36 tuần sốc phản vệ nguy kịch, hiếm gặp vì ong đốt

Phú Thọ: Cứu sống thai phụ 36 tuần bị ong đốt đến nguy kịch

Phú Thọ: Cứu sống thai phụ 36 tuần bị ong đốt đến nguy kịch

Cứu sống mẹ con sản phụ bị sốc phản vệ nguy kịch do ong đốt

Cứu sống mẹ con sản phụ bị sốc phản vệ nguy kịch do ong đốt

Đang mang thai 36 tuần, sản phụ bị ong đốt hôn mê, phải mổ khẩn cấp cứu thai

Đang mang thai 36 tuần, sản phụ bị ong đốt hôn mê, phải mổ khẩn cấp cứu thai

3 giờ cứu thai phụ nguy kịch vì bị ong đốt

3 giờ cứu thai phụ nguy kịch vì bị ong đốt

Phát 'báo động đỏ' toàn bệnh viện để giành sự sống cho hai mẹ con bị ong đốt

Phát 'báo động đỏ' toàn bệnh viện để giành sự sống cho hai mẹ con bị ong đốt

Báo động đỏ bệnh viện cứu thai phụ bị ong tấn công

Báo động đỏ bệnh viện cứu thai phụ bị ong tấn công

Mẹ mang thai sắp sinh bị ong đốt, con trong bụng nguy kịch phải mổ cấp cứu

Mẹ mang thai sắp sinh bị ong đốt, con trong bụng nguy kịch phải mổ cấp cứu