Thanh Hóa: Bắt thêm một đối tượng giả danh phóng viên tống tiến doanh nghiệp

Thanh Hóa: Bắt thêm một đối tượng giả danh phóng viên tống tiến doanh nghiệp

Bắt 2 đối tượng lợi dụng hoạt động báo chí tống tiền doanh nghiệp

Bắt 2 đối tượng lợi dụng hoạt động báo chí tống tiền doanh nghiệp

Bắt thêm 1 nữ cộng sự vụ 'phóng viên' Ngô Văn Khích tống tiền DN 50 triệu đồng

Bắt thêm 1 nữ cộng sự vụ 'phóng viên' Ngô Văn Khích tống tiền DN 50 triệu đồng

'Dọa' doanh nghiệp muốn gỡ bài báo phải nộp 60 triệu đồng

'Dọa' doanh nghiệp muốn gỡ bài báo phải nộp 60 triệu đồng

Vụ lợi dụng danh nghĩa phóng viên tống tiền doanh nghiệp: Thêm một đối tượng bị bắt

Vụ lợi dụng danh nghĩa phóng viên tống tiền doanh nghiệp: Thêm một đối tượng bị bắt

Bắt 1 người có thẻ phóng viên và 1 nữ cộng sự tống tiền DN 50 triệu đồng

Bắt 1 người có thẻ phóng viên và 1 nữ cộng sự tống tiền DN 50 triệu đồng

Tạm giam 4 tháng hai đối tượng 'mượn danh' phóng viên tống tiền doanh nghiệp

Tạm giam 4 tháng hai đối tượng 'mượn danh' phóng viên tống tiền doanh nghiệp

Bắt thêm đối tượng lợi dụng hoạt động báo chí tống tiền doanh nghiệp

Bắt thêm đối tượng lợi dụng hoạt động báo chí tống tiền doanh nghiệp

Tạm giam 2 đối tượng lợi dụng danh nghĩa nhà báo để tống tiền

Tạm giam 2 đối tượng lợi dụng danh nghĩa nhà báo để tống tiền

Bắt thêm bạn gái nhà báo 'dởm'

Bắt thêm bạn gái nhà báo 'dởm'

Bắt bạn gái của đối tượng giả danh nhà báo tống tiền

Bắt bạn gái của đối tượng giả danh nhà báo tống tiền

Vụ tự xưng nhà báo tống tiền doanh nghiệp: Bắt thêm nghi phạm

Vụ tự xưng nhà báo tống tiền doanh nghiệp: Bắt thêm nghi phạm

Bắt tạm giam bạn gái đối tượng giả danh nhà báo tống tiền doanh nghiệp

Bắt tạm giam bạn gái đối tượng giả danh nhà báo tống tiền doanh nghiệp

Bắt thêm đối tượng liên quan vụ giả danh nhà báo cưỡng đoạt tài sản

Bắt thêm đồng phạm vụ tự xưng nhà báo, cưỡng đoạt tiền doanh nghiệp

Bắt thêm đồng phạm vụ tự xưng nhà báo, cưỡng đoạt tiền doanh nghiệp

Khởi tố 2 cộng tác viên báo chí tống tiền doanh nghiệp

Khởi tố 2 cộng tác viên báo chí tống tiền doanh nghiệp

Bắt giam hai đối tượng xưng phóng viên cưỡng đoạt tài sản

Bắt giam hai đối tượng xưng phóng viên cưỡng đoạt tài sản