Phim tài liệu chống dịch

Phim tài liệu chống dịch

Hiện tại, một số dự án phim tài liệu đã kịp thời bắt nhịp, ghi lại hành trình cả nước tích cực phòng, chống...
Làm phim tài liệu về nỗ lực chung tay đẩy lùi dịch COVID-19 ở Việt Nam

Làm phim tài liệu về nỗ lực chung tay đẩy lùi dịch COVID-19 ở Việt Nam

Hiệu quả mô hình 'Nhà sạch - vườn mẫu' ở xã Thiệu Trung

Hiệu quả mô hình 'Nhà sạch - vườn mẫu' ở xã Thiệu Trung

Tuyên dương 415 cá nhân, gia đình, tổ chức tiêu biểu trong hiến máu tình nguyện

Tuyên dương 415 cá nhân, gia đình, tổ chức tiêu biểu trong hiến máu tình nguyện

Giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại

Giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại

Gia đình hiến máu 'vàng'

Gia đình hiến máu 'vàng'

Vinalines chính thức giành lại quyền kiểm soát cảng Quy Nhơn

Sức sống mới của phim tài liệu

Mua bán trái phép vũ khí nóng ngày càng diễn biến phức tạp

Liên tục triệt phá nhiều kho vũ khí 'nóng'