Giám đốc Sở 'mất chức' vì vi phạm bảo vệ chính trị nội bộ

Giám đốc Sở 'mất chức' vì vi phạm bảo vệ chính trị nội bộ

Bà Vũ Thị Ái Duyên - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông vi phạm các quy định về bảo vệ...