Kết nạp 54 tác giả vào Hội Nhà văn Việt Nam

Kết nạp 54 tác giả vào Hội Nhà văn Việt Nam

Hội Nhà văn Việt Nam đã có thông báo chính thức công bố kết quả cuộc thi tiểu thuyết lần thứ 5, giải thưởng...
'Từ Dụ Thái hậu' đoạt giải nhất cuộc thi tiểu thuyết Hội Nhà văn Việt Nam

'Từ Dụ Thái hậu' đoạt giải nhất cuộc thi tiểu thuyết Hội Nhà văn Việt Nam

'Từ Dụ thái hậu' đoạt giải nhất cuộc thi tiểu thuyết

'Từ Dụ thái hậu' đoạt giải nhất cuộc thi tiểu thuyết

Nghề 'yểm trợ' của nhà văn Kinh Bắc

Nghề 'yểm trợ' của nhà văn Kinh Bắc

Nhớ nhau, sao lại gửi lời gió mưa

Nhớ nhau, sao lại gửi lời gió mưa

Nhà thơ Vũ Từ Trang qua đời

Nhà thơ Vũ Từ Trang qua đời

Người 'vẽ chân dung bằng chữ' đã ra đi

Người 'vẽ chân dung bằng chữ' đã ra đi

Nhà thơ Vũ Từ Trang - Một tâm hồn Kinh Bắc đã bay đi

Nhà thơ Vũ Từ Trang - Một tâm hồn Kinh Bắc đã bay đi

Nằm trên giường bệnh vẫn viết để trả ơn làng

Nằm trên giường bệnh vẫn viết để trả ơn làng

Số phận một làng quê trong cơn biến động của lịch sử

Số phận một làng quê trong cơn biến động của lịch sử

Nhà thơ Nguyễn Thanh Kim - Trang viết chân thực như cuộc đời

Nhà thơ Nguyễn Thanh Kim - Trang viết chân thực như cuộc đời

73 tác phẩm được trao giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2019

73 tác phẩm được trao giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2019

Tinh hoa phát tiết

Tinh hoa phát tiết

Văn học Thủ đô và những kỳ vọng

Văn học Thủ đô và những kỳ vọng

Say mê tôn vinh những tài hoa văn chương

Say mê tôn vinh những tài hoa văn chương

Tấm lòng nhà văn với bạn văn

Tấm lòng nhà văn với bạn văn