Kỷ luật buộc nghỉ học nhóm học sinh bắt bạn quỳ gối, tát vào mặt

Kỷ luật buộc nghỉ học nhóm học sinh bắt bạn quỳ gối, tát vào mặt

Nhóm nữ sinh đánh hội đồng bạn ở Nghệ An bị đuổi học một tuần

Nhóm nữ sinh đánh hội đồng bạn ở Nghệ An bị đuổi học một tuần

Nhóm nữ sinh bắt bạn quỳ để đánh bị đuổi học một tuần

Nhóm nữ sinh bắt bạn quỳ để đánh bị đuổi học một tuần

Vụ bắt bạn quỳ và tát vào mặt: Kỷ luật 4 nữ sinh nghỉ học 1 tuần

Vụ bắt bạn quỳ và tát vào mặt: Kỷ luật 4 nữ sinh nghỉ học 1 tuần

Tung tin bạn có thai, nữ sinh lớp 7 bị bắt quỳ, chịu đòn 'hội đồng'

Tung tin bạn có thai, nữ sinh lớp 7 bị bắt quỳ, chịu đòn 'hội đồng'

Vụ bắt bạn quỳ và đánh hội đồng ở Nghệ An: Buộc 4 nữ sinh nghỉ học 1 tuần

Vụ bắt bạn quỳ và đánh hội đồng ở Nghệ An: Buộc 4 nữ sinh nghỉ học 1 tuần

Nhóm nữ sinh bắt bạn quỳ, đánh dằn mặt bị đuổi học một tuần

Nhóm nữ sinh bắt bạn quỳ, đánh dằn mặt bị đuổi học một tuần

4 nữ sinh đánh hội đồng bạn ở Nghệ An bị buộc nghỉ học 1 tuần

4 nữ sinh đánh hội đồng bạn ở Nghệ An bị buộc nghỉ học 1 tuần

Nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng vì tung tin bạn có bầu

Nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng vì tung tin bạn có bầu

Vụ nữ sinh bị bắt quỳ, đánh hội đồng: Sở GD&ĐT Nghệ An lên tiếng

Vụ nữ sinh bị bắt quỳ, đánh hội đồng: Sở GD&ĐT Nghệ An lên tiếng

Vụ nữ sinh bị bắt quỳ, đánh hội đồng: Hiệu trưởng nói gì?

Vụ nữ sinh bị bắt quỳ, đánh hội đồng: Hiệu trưởng nói gì?

Nữ sinh Nghệ An bị nhóm bạn bắt quỳ rồi thay nhau tát vào mặt

Nữ sinh Nghệ An bị nhóm bạn bắt quỳ rồi thay nhau tát vào mặt