Nghệ An: CSGT bắt xe khách chở hơn 1 tấn pháo điện

Nghệ An: CSGT bắt xe khách chở hơn 1 tấn pháo điện

Bắt giữ 1 tấn pháo lậu do nước ngoài sản xuất

Bắt giữ 1 tấn pháo lậu do nước ngoài sản xuất

Nghệ An: Bắt giữ xe khách chở hơn 1 tấn pháo lậu vào Nam tiêu thụ

Nghệ An: Bắt giữ xe khách chở hơn 1 tấn pháo lậu vào Nam tiêu thụ

Một tấn pháo 'lộ diện' trên xe khách

Một tấn pháo 'lộ diện' trên xe khách

Bắt xe khách vận chuyển hơn 1 tấn pháo lậu

Bắt xe khách vận chuyển hơn 1 tấn pháo lậu

Nghệ An: Phát hiện hơn 1 tấn pháo lậu trên xe khách

Nghệ An: Phát hiện hơn 1 tấn pháo lậu trên xe khách

Bắt xe khách chở hơn một tấn pháo

Thuê xe khách chở hơn 1 tấn pháo vào Sài Gòn tiêu thụ

Thuê xe khách chở hơn 1 tấn pháo vào Sài Gòn tiêu thụ