Đối thoại với doanh nghiệp về thuế

Đối thoại với doanh nghiệp về thuế

Ngày 28-8, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại Khánh Hòa phối hợp với Cục Thuế tỉnh tổ chức...