Bài 1: Nỗi lo rượu giả đến hẹn lại lên dịp cận Tết

Bài 1: Nỗi lo rượu giả đến hẹn lại lên dịp cận Tết

Đến hẹn lại lên, nạn sản xuất, buôn bán rượu giả, rượu nhập lậu rất phức tạp và có chiều hướng gia tăng,...
Liên ngành bắt giữ vụ sang chiết rượu cực 'khủng' trên địa bàn Hà Nội

Liên ngành bắt giữ vụ sang chiết rượu cực 'khủng' trên địa bàn Hà Nội

Bắt giữ vụ sang chiết rượu lớn không rõ nguồn gốc tại Hà Nội

Bắt giữ vụ sang chiết rượu lớn không rõ nguồn gốc tại Hà Nội

Thu giữ hàng nghìn vỏ chai rượu hình các con vật

Thu giữ hàng nghìn vỏ chai rượu hình các con vật

Phát hiện cơ sở sang chiết rượu dán mác nước ngoài

Phát hiện cơ sở sang chiết rượu dán mác nước ngoài

Hà Nội: Phát hiện cơ sở sang chiết rượu tây giả

Hà Nội: Phát hiện cơ sở sang chiết rượu tây giả

Bắt giữ vụ sang chiết rượu lớn tại Hà Nội

Bắt giữ vụ sang chiết rượu lớn tại Hà Nội

Tóm gọn ổ rượu lậu hình trâu 'mác ngoại'

Tóm gọn ổ rượu lậu hình trâu 'mác ngoại'

Bắt giữ vụ sang chiết rượu lớn tại Hà Nội

Bắt giữ vụ sang chiết rượu lớn tại Hà Nội

Phát hiện, xử lý vụ sang chiết rượu lớn tại Hà Nội

Phát hiện, xử lý vụ sang chiết rượu lớn tại Hà Nội

Bắt giữ vụ sang chiết, làm giả rượu ngoại lớn tại Hà Nội

Bắt giữ vụ sang chiết, làm giả rượu ngoại lớn tại Hà Nội