Hòa nhạc 'Âm thanh Hà Nội': Khi truyền thống kết hợp đương đại

Chương trình hòa nhạc 'Âm thanh Hà Nội'

Chương trình hòa nhạc 'Âm thanh Hà Nội'

Nghệ thuật tiếp cận công nghệ hiện đại: Khó vẫn phải làm

Nghệ thuật tiếp cận công nghệ hiện đại: Khó vẫn phải làm

Ứng dụng công nghiệp 4.0 vào nghệ thuật biểu diễn: Ai cũng mong nhưng còn 'nghèo quá'

Ứng dụng công nghiệp 4.0 vào nghệ thuật biểu diễn: Ai cũng mong nhưng còn 'nghèo quá'

Hội thảo khoa học 'Tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật'

Hội thảo khoa học 'Tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật'

Đối thoại, giao lưu âm nhạc đương đại Indonesia - Việt Nam

Đối thoại, giao lưu âm nhạc đương đại Indonesia - Việt Nam

Bị nhạc truyền thống 'bỏ bùa'

Bị nhạc truyền thống 'bỏ bùa'

Nghệ sĩ vẫn tự bơi

Nghệ sĩ vẫn tự bơi

Lễ hội Âm thanh ánh sáng tại TP HCM

Lễ hội Âm thanh ánh sáng tại TP HCM

Giật mình 'Đáo Xuân Chín' chưa được cấp phép biểu diễn

Giật mình 'Đáo Xuân Chín' chưa được cấp phép biểu diễn

Chương trình nghệ thuật Đáo Xuân 9 kéo dài suốt 24 tiếng: 'Cuộc chơi lớn' ở thung lũng Gầm Trời

Chương trình nghệ thuật Đáo Xuân 9 kéo dài suốt 24 tiếng: 'Cuộc chơi lớn' ở thung lũng Gầm Trời

Thách thức khám phá và thử nghiệm Nhạc mới

Thách thức khám phá và thử nghiệm Nhạc mới

Nhiều hoạt động hấp dẫn trong chương trình 'Nhạc Mới' 2019

Nhiều hoạt động hấp dẫn trong chương trình 'Nhạc Mới' 2019

Chuỗi sự kiện 'Nhạc mới' lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

Chuỗi sự kiện 'Nhạc mới' lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

Chuỗi sự kiện Nhạc Mới 2019

Chuỗi sự kiện Nhạc Mới 2019

Âm nhạc Việt Nam gây choáng ngợp tại Lễ hội âm nhạc PUNKT

Âm nhạc Việt Nam gây choáng ngợp tại Lễ hội âm nhạc PUNKT