Ông Nguyễn Văn Dũng làm Chủ tịch UBND quận 1 TP.HCM

Ông Nguyễn Văn Dũng làm Chủ tịch UBND quận 1 TP.HCM

TP HCM: Quận Bình Thạnh có bí thư mới

TP HCM: Quận Bình Thạnh có bí thư mới

Quận ủy Bình Thạnh có Bí thư mới

Quận ủy Bình Thạnh có Bí thư mới

Bổ nhiệm ông Vũ Ngọc Tuất giữ chức Bí thư Quận ủy quận Bình Thạnh

Bổ nhiệm ông Vũ Ngọc Tuất giữ chức Bí thư Quận ủy quận Bình Thạnh

Ông Vũ Ngọc Tuất làm bí thư Quận ủy Bình Thạnh

Ông Vũ Ngọc Tuất làm bí thư Quận ủy Bình Thạnh

Đồng chí Vũ Ngọc Tuất giữ chức Bí thư Quận ủy quận Bình Thạnh

Đồng chí Vũ Ngọc Tuất giữ chức Bí thư Quận ủy quận Bình Thạnh

TP HCM: Ông Vũ Ngọc Tuất làm Bí thư Quận ủy quận Bình Thạnh

TP HCM: Ông Vũ Ngọc Tuất làm Bí thư Quận ủy quận Bình Thạnh

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 6 tỉnh thành

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 6 tỉnh thành