Phim Việt 'Mây nhưng không mưa' tranh giải tại Liên hoan phim Venice

Phim Việt 'Mây nhưng không mưa' tranh giải tại Liên hoan phim Venice

Phim ngắn Việt tranh giải tại Liên hoan phim Venice 2020

Phim ngắn Việt tranh giải tại Liên hoan phim Venice 2020

Phim ngắn Việt tranh giải tại Liên hoan phim Venice 2020

Phim ngắn Việt tranh giải tại Liên hoan phim Venice 2020

Phim ngắn 'Mây nhưng không mưa' tại liên hoan phim Venice lần thứ 77

Phim ngắn 'Mây nhưng không mưa' tại liên hoan phim Venice lần thứ 77

Phim ngắn Việt tranh giải tại Liên hoan phim Venice lần thứ 77

Phim ngắn Việt tranh giải tại Liên hoan phim Venice lần thứ 77

Phim Việt lọt đề cử giải thưởng Liên hoan phim Venice 2020

Phim Việt lọt đề cử giải thưởng Liên hoan phim Venice 2020

Phim ngắn Việt tranh giải tại LHP Venice lần thứ 77

Sau LHP Busan, phim ngắn Việt tiếp tục được đề cử tại Venice 2020

'Mây nhưng không mưa' tranh giải tại LHP Venice

Phim ngắn của Việt Nam tiếp tục được đề cử tại Venice 2020

Phim ngắn 'Mây Nhưng Không Mưa' tranh giải tại liên hoan phim Venice lần thứ 77

Phim ngắn Việt tranh giải tại liên hoan phim Venice lần thứ 77

Phim ngắn Việt tranh giải tại Liên hoan phim Venice lần thứ 77

Phim ngắn Việt tranh giải tại LHP Venice 2020

Một ngày 'Theo dấu chân Biệt động Sài Gòn' trong dịp kỷ niệm 30/4 lịch sử

Năng lực nhà thầu của Liên danh Tân Hoàng Cường - Thành Đạt thế nào?

Bốn phim ngắn xuất sắc được chọn tranh tài liên hoan phim quốc tế

Phim ngắn Việt sẵn sàng tranh tài quốc tế

Phim ngắn CJ mùa 2 chờ ngày tranh tài

Dự án phim ngắn CJ mùa 2: Chờ ngày tranh tài LHP quốc tế

Học sinh hào hứng trải nghiệm 'Một ngày làm chiến sỹ Biệt động Sài Gòn'

Xúc động ngày giỗ các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn

Xúc động ngày giỗ các chiến sỹ Biệt động Sài Gòn

Tết đi tham quan tour 'Du lịch về Biệt động Sài Gòn', mô hình độc, lạ, hấp dẫn và ý nghĩa