Bắt 'ma' ở vùng biên

Bắt 'ma' ở vùng biên

Lợi dụng địa bàn biên giới, một số đối tượng tìm cách đưa ma túy về khu vực này bán cho các con nghiện để...