Hội nghị ký kết kế hoạch thực hiện quy chế phối hợp giữa Cục Kỹ thuật BĐBP và Cục Kỹ thuật Quân khu 1

Hội nghị ký kết kế hoạch thực hiện quy chế phối hợp giữa Cục Kỹ thuật BĐBP và Cục Kỹ thuật Quân khu 1

Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư lệnh BĐBP với Bộ Tư lệnh Quân khu 1 về việc phối hợp, hiệp đồng trong...
Nâng cao chất lượng quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật trong BĐBP

Nâng cao chất lượng quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật trong BĐBP

Các doanh nghiệp ủng hộ vật chất, chia sẻ, động viên cán bộ, chiến sĩ BĐBP phòng, chống Covid-19

Các doanh nghiệp ủng hộ vật chất, chia sẻ, động viên cán bộ, chiến sĩ BĐBP phòng, chống Covid-19

Quân chủng Hải quân học và làm theo Bác

Quân chủng Hải quân học và làm theo Bác

Nghệ An: Sôi nổi giải thể thao kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP

Nghệ An: Sôi nổi giải thể thao kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP

Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 60 Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng

Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 60 Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng