BĐBP tỉnh Quảng Trị bắt giữ xe từ thiện chở hàng lậu

BĐBP tỉnh Quảng Trị bắt giữ xe từ thiện chở hàng lậu

Giết vợ đã ly hôn

Quảng Trị: Phát hiện các đối tượng lợi dụng đi từ thiện để chở hàng lậu

Quảng Trị: Phát hiện các đối tượng lợi dụng đi từ thiện để chở hàng lậu

Lợi dụng làm từ thiện để vận chuyển hàng lậu

Lợi dụng làm từ thiện để vận chuyển hàng lậu

Núp bóng từ thiện chở hàng lậu

Núp bóng từ thiện chở hàng lậu

Lợi dụng làm từ thiện để buôn lậu

Lợi dụng làm từ thiện để buôn lậu

Ô tô khách núp bóng làm từ thiện để vận chuyển hàng lậu

Ô tô khách núp bóng làm từ thiện để vận chuyển hàng lậu

Xe của đoàn từ thiện chở theo nhiều rượu và thuốc lá lậu

Xe của đoàn từ thiện chở theo nhiều rượu và thuốc lá lậu

Phát hiện ô tô khách dán băng rôn đi làm từ thiện chứa đầy hàng lậu

Phát hiện ô tô khách dán băng rôn đi làm từ thiện chứa đầy hàng lậu