Ninh Thuận: Nam sinh lớp 6 nghi tự tử để lại tuyệt mệnh

Ninh Thuận: Nam sinh lớp 6 nghi tự tử để lại tuyệt mệnh

Vụ nam sinh để lại thư tuyệt mệnh trước khi tự tử: Ở lớp em bị bạn bè trêu chọc là củ hành

Vụ nam sinh để lại thư tuyệt mệnh trước khi tự tử: Ở lớp em bị bạn bè trêu chọc là củ hành

Nam sinh lớp 6 tự tử, viết thư tuyệt mệnh hận 4 bạn cùng lớp

Nam sinh lớp 6 tự tử, viết thư tuyệt mệnh hận 4 bạn cùng lớp

Nam sinh lớp 6 viết thư tuyệt mệnh rồi tự tử, nêu tên 4 bạn mà em hận

Nam sinh lớp 6 viết thư tuyệt mệnh rồi tự tử, nêu tên 4 bạn mà em hận

Ninh Thuận: Nam sinh lớp 6 nghi tự tử để lại tuyệt mệnh

Ninh Thuận: Nam sinh lớp 6 nghi tự tử để lại tuyệt mệnh

Học sinh lớp 6 tự tử để lại thư tuyệt mệnh ghi tên 4 bạn mà em hận

Học sinh lớp 6 tự tử để lại thư tuyệt mệnh ghi tên 4 bạn mà em hận

Học sinh lớp 6 tự tử để lại thư tuyệt mệnh

Học sinh lớp 6 tự tử để lại thư tuyệt mệnh

Học sinh lớp 6 tự tử để lại thư tuyệt mệnh

Học sinh lớp 6 tự tử để lại thư tuyệt mệnh

Học sinh lớp 6 tử vong dưới sông để lại thư tuyệt mệnh hận bạn

Học sinh lớp 6 tử vong dưới sông để lại thư tuyệt mệnh hận bạn