Trung tâm văn hóa quan họ truyền thống khu vực Bắc Giang tổ chức Liên hoan hát quan họ truyền thống quý 4 năm 2018

Trung tâm văn hóa quan họ truyền thống khu vực Bắc Giang tổ chức Liên hoan hát quan họ truyền thống quý 4 năm 2018

Bắc Giang: Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Xã Việt Tiến – Việt Yên tổ chức đại hội lần thứ II

Bắc Giang: Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Xã Việt Tiến – Việt Yên tổ chức đại hội lần thứ II

Bắc Giang: Tổ chức lễ rước hài cốt và truy điệu liệt sĩ Nguyễn Bá Thế - Giác Linh Thích Thanh Tân tại chùa Vĩnh Nghiêm

Bắc Giang: Tổ chức lễ rước hài cốt và truy điệu liệt sĩ Nguyễn Bá Thế - Giác Linh Thích Thanh Tân tại chùa Vĩnh Nghiêm

Bắc Giang: Hội truyền thống Trường sơn Đường Hồ Chí Minh Tự Lạn Việt Yên Đại hội nhiệm kỳ 2

Bắc Giang: Hội truyền thống Trường sơn Đường Hồ Chí Minh Tự Lạn Việt Yên Đại hội nhiệm kỳ 2

Bắc Giang: Xây dựng Công viên vui chơi giải trí tại cộng đồng dân cư

Bắc Giang: Xây dựng Công viên vui chơi giải trí tại cộng đồng dân cư

Trường THCS Việt Tiến khai giảng năm học 2018-2019

Trường THCS Việt Tiến khai giảng năm học 2018-2019

Giao lưu hát quan họ truyền thống chào mừng quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2-9-2018

Giao lưu hát quan họ truyền thống chào mừng quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2-9-2018

Bắc Giang: Chùa Ích Minh, Hương Mai, Việt Yên tổ chức Đại lễ Vu Lan

Bắc Giang: Chùa Ích Minh, Hương Mai, Việt Yên tổ chức Đại lễ Vu Lan

Bắc Giang: Khóa tu Hè 2018 tại chùa Ích Minh

Bắc Giang: Khóa tu Hè 2018 tại chùa Ích Minh

Đại lễ Phật đản tại huyện Việt Yên – Bắc Giang

Đại lễ Phật đản tại huyện Việt Yên – Bắc Giang

Bắc Giang: Ngày Đạo tràng ở chùa Ích Minh Hương Mai Việt Yên

Bắc Giang: Ngày Đạo tràng ở chùa Ích Minh Hương Mai Việt Yên

Giao lưu hát quan họ truyền thống

Giao lưu hát quan họ truyền thống

Hà Nam: Lễ rước Mẫu an vị về bản phủ Mẫu Mộc Hoàn, Mộc Bắc, Duy Tiên

Hà Nam: Lễ rước Mẫu an vị về bản phủ Mẫu Mộc Hoàn, Mộc Bắc, Duy Tiên

Dòng họ Vũ -Võ huyện Yên Dũng Đại hội nhiệm kỳ I (2018-2023)

Dòng họ Vũ -Võ huyện Yên Dũng Đại hội nhiệm kỳ I (2018-2023)

Bắc Giang: Hội truyền thống trường sơn Đường Hồ Chí Minh xã Trung Sơn, tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2 ( 2018-2023)

Bắc Giang: Hội truyền thống trường sơn Đường Hồ Chí Minh xã Trung Sơn, tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2 ( 2018-2023)

Di tích và danh thắng Bổ Đà

Di tích và danh thắng Bổ Đà

Giáo hội Phật giáo tổ chức khai pháp, cầu an đầu xuân Mậu Tuất

Giáo hội Phật giáo tổ chức khai pháp, cầu an đầu xuân Mậu Tuất

Mùa Xuân đi hội Thổ Hà

Mùa Xuân đi hội Thổ Hà

Bắc Giang: Thổ Hà nét đẹp văn hóa một vùng quê quan họ bên Sông Cầu

Bắc Giang: Thổ Hà nét đẹp văn hóa một vùng quê quan họ bên Sông Cầu

Bắc Giang: Lễ hội đình làng Lỗ Hạnh Hiệp Hòa xuân Mậu Tuất

Bắc Giang: Lễ hội đình làng Lỗ Hạnh Hiệp Hòa xuân Mậu Tuất