Thượng úy Công an bị thương trong khi cứu người nhảy cầu tự tử

Thượng úy Công an bị thương trong khi cứu người nhảy cầu tự tử

Giải cứu nam thanh niên nhảy cầu tự tử, thượng úy công an Hải Phòng bị thương

Giải cứu nam thanh niên nhảy cầu tự tử, thượng úy công an Hải Phòng bị thương

Chiến sĩ công an bị thương khi giải cứu thanh niên định nhảy cầu tự tử

Chiến sĩ công an bị thương khi giải cứu thanh niên định nhảy cầu tự tử

Thượng úy công an bị thương trong lúc cứu nam thanh niên nhảy cầu

Thượng úy công an bị thương trong lúc cứu nam thanh niên nhảy cầu

Cứu thanh niên nhảy cầu tự tử, một thượng úy công an bị thương

Cứu thanh niên nhảy cầu tự tử, một thượng úy công an bị thương

Cứu thanh niên nhảy cầu Hoàng Văn Thụ tự tử, một chiến sĩ công an bị thương

Cứu thanh niên nhảy cầu Hoàng Văn Thụ tự tử, một chiến sĩ công an bị thương

Thượng úy công an bị thương khi cứu người có ý định tự tử

Thượng úy công an bị thương khi cứu người có ý định tự tử

Cứu người nhảy cầu, thượng úy công an ở Hải Phòng bị gãy mũi

Cứu người nhảy cầu, thượng úy công an ở Hải Phòng bị gãy mũi

Hải Phòng: Giải cứu thanh niên nhảy cầu, Thượng úy Công an bị thương

Hải Phòng: Giải cứu thanh niên nhảy cầu, Thượng úy Công an bị thương