Từ Hà Nội, qua Telehealth- chuyên gia BV Đại học Y hội chẩn điều trị 'vượt không gian' 400 ca bệnh khó

Từ Hà Nội, qua Telehealth- chuyên gia BV Đại học Y hội chẩn điều trị 'vượt không gian' 400 ca bệnh khó

Đến nay đã có 188 cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện, xã trong nước và 3 BV của Lào, Campuchia, Hàn Quốc tham gia...
Bệnh viện huyện nuôi sống trẻ sinh non chỉ bảy lạng

Bệnh viện huyện nuôi sống trẻ sinh non chỉ bảy lạng

Lợi ích lớn từ đề án chữa bệnh từ xa - Telehealth

Lợi ích lớn từ đề án chữa bệnh từ xa - Telehealth

Thầy thuốc tuyến huyện cùng Telehealth hồi sinh sự sống cho nhiều trẻ sinh non, nhẹ cân

Thầy thuốc tuyến huyện cùng Telehealth hồi sinh sự sống cho nhiều trẻ sinh non, nhẹ cân

Bệnh viện huyện làm chủ kỹ thuật cao, người dân được hưởng y tế chất lượng ngay tại cơ sở

Bệnh viện huyện làm chủ kỹ thuật cao, người dân được hưởng y tế chất lượng ngay tại cơ sở

Cứu nhiều trẻ sinh non tháng ngay tại tuyến y tế cơ sở

Cứu nhiều trẻ sinh non tháng ngay tại tuyến y tế cơ sở

Tạo dựng niềm tin cho người dân tại tuyến y tế cơ sở

Tạo dựng niềm tin cho người dân tại tuyến y tế cơ sở

Bất ngờ với kỹ thuật phẫu thuật trung ương thực hiện ở tuyến huyện

Bất ngờ với kỹ thuật phẫu thuật trung ương thực hiện ở tuyến huyện

Bất ngờ với kỹ thuật 'tuyến T.Ư' lại thực hiện ở BV tuyến huyện

Bất ngờ với kỹ thuật 'tuyến T.Ư' lại thực hiện ở BV tuyến huyện

Nghi can tưới xăng đốt 5 người trong nhà ở Sơn La nguy kịch

Nghi can tưới xăng đốt 5 người trong nhà ở Sơn La nguy kịch

BV huyện ở Sơn La phẫu thuật thành công ca đứt gần hoàn toàn cổ chân

BV huyện ở Sơn La phẫu thuật thành công ca đứt gần hoàn toàn cổ chân