Thượng úy CA 'rởm' chuyên 'chạy trường, chạy việc' đã bị tạm giữ

Thượng úy CA 'rởm' chuyên 'chạy trường, chạy việc' đã bị tạm giữ

Mạo danh 'con nuôi Thứ trưởng Bộ Công an' để lừa đảo chiếm đoạn tài sản

Mạo danh 'con nuôi Thứ trưởng Bộ Công an' để lừa đảo chiếm đoạn tài sản

Tạm giữ hình sự kẻ giả mạo 'con nuôi Thứ trưởng Công an' để lừa đảo

Tạm giữ hình sự kẻ giả mạo 'con nuôi Thứ trưởng Công an' để lừa đảo

'Khoác áo' công an để lừa đảo

'Khoác áo' công an để lừa đảo

Vạch trần đối tượng giả danh công an xin việc chiếm đoạt tài sản

Vạch trần đối tượng giả danh công an xin việc chiếm đoạt tài sản

Tạm giữ kẻ mạo danh 'con nuôi Thứ trưởng', lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tạm giữ kẻ mạo danh 'con nuôi Thứ trưởng', lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Mạo danh 'con nuôi Thứ trưởng Bộ Công an' để lừa chạy trường

Mạo danh 'con nuôi Thứ trưởng Bộ Công an' để lừa chạy trường