Hải Phòng: Điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Hải Phòng: Điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Bổ nhiệm nhân sự mới các bộ, ngành, địa phương tuần qua

Bổ nhiệm nhân sự mới các bộ, ngành, địa phương tuần qua

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Hải Phòng và Hà Nội

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Hải Phòng và Hà Nội

Ông Tô Văn Động tiếp tục làm Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội

Ông Tô Văn Động tiếp tục làm Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội

Hải Phòng: Bổ nhiệm Phó giám đốc Sở TN&MT

Hải Phòng: Bổ nhiệm Phó giám đốc Sở TN&MT

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Hải Phòng, Hà Nội

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Hải Phòng, Hà Nội

Hải Phòng bổ nhiệm bí thư huyện ủy thứ 2 theo mô hình nhất thể hóa

Hải Phòng bổ nhiệm bí thư huyện ủy thứ 2 theo mô hình nhất thể hóa

Hải Phòng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Hải Phòng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Hải Phòng: Phó giám đốc quá hạn bổ nhiệm 1 tháng

Hải Phòng: Phó giám đốc quá hạn bổ nhiệm 1 tháng

Thí sinh 'than' đề chuyên Toán lớp 10 khó phần Hình học và câu cuối

Thí sinh 'than' đề chuyên Toán lớp 10 khó phần Hình học và câu cuối