Vệ tinh MicroDragon nâng tầm Việt Nam

Vệ tinh MicroDragon nâng tầm Việt Nam

Việt Nam khẳng định đã làm chủ công nghệ thiết kế, chế tạo vệ tinh

Việt Nam khẳng định đã làm chủ công nghệ thiết kế, chế tạo vệ tinh

Vệ tinh MicroDragon của Việt Nam sắp đưa vào vũ trụ được chế tạo thế nào?

Vệ tinh MicroDragon của Việt Nam sắp đưa vào vũ trụ được chế tạo thế nào?

Phóng vệ tinh 'made by Việt Nam' lên vũ trụ vào tháng 12/2018

Phóng vệ tinh 'made by Việt Nam' lên vũ trụ vào tháng 12/2018

Vệ tinh 'Made by Vietnam' và giấc mơ không gian của người Việt

Vệ tinh 'Made by Vietnam' và giấc mơ không gian của người Việt

Tháng 12.2018 sẽ phóng vệ tinh 'Made by Việt Nam'

Tháng 12.2018 sẽ phóng vệ tinh 'Made by Việt Nam'

Vệ tinh MicroDragon 'made in Việt Nam' sẽ được phóng lên vũ trụ vào cuối năm nay

Vệ tinh MicroDragon 'made in Việt Nam' sẽ được phóng lên vũ trụ vào cuối năm nay

Việt Nam chế tạo vệ tinh radar để dự báo thiên tai

Việt Nam chế tạo vệ tinh radar để dự báo thiên tai

Việt Nam chế tạo vệ tinh radar nhằm giảm thiệt hại do thiên tai

Việt Nam chế tạo vệ tinh radar nhằm giảm thiệt hại do thiên tai

Phóng vệ tinh 'made by Việt Nam' lên vũ trụ vào tháng 12/2018

Phóng vệ tinh 'made by Việt Nam' lên vũ trụ vào tháng 12/2018