EVNNPC: Diễn tập phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2020

EVNNPC: Diễn tập phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2020

EVNNPC tích cực hưởng ứng tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2020

Khánh thành trạm biến áp không người trực tại Hà Giang

Khánh thành trạm biến áp không người trực tại Hà Giang

Khánh thành trung tâm điều khiển từ xa và trạm biến áp không người trực tại Hà Giang

Khánh thành trung tâm điều khiển từ xa và trạm biến áp không người trực tại Hà Giang

Tập đoàn Siemens giới thiệu phần mềm quản lý lưới điện thông minh tại EVNNPC

Tập đoàn Siemens giới thiệu phần mềm quản lý lưới điện thông minh tại EVNNPC

EVNNPC bổ nhiệm nữ Tổng giám đốc

EVNNPC bổ nhiệm nữ Tổng giám đốc

Điện lực miền Bắc có nữ Tổng giám đốc

Tổng công ty Điện lực miền Bắc có dàn lãnh đạo mới

Tổng công ty Điện lực miền Bắc có nữ Tổng giám đốc

Tổng công ty Điện lực miền Bắc thay đổi mô hình quản lý mới

Bà Đỗ Nguyệt Ánh trở thành nữ Tổng Giám đốc đầu tiên trong lịch sử ngành điện

Nữ Tổng Giám đốc đầu tiên trong lịch sử ngành Điện

Có nên công khai tên thí sinh được nâng điểm THPT Quốc gia 2018?

Vì sao nhà thầu TTTM Hòa Bình Green nợ lương hơn 100 công nhân?