Ngăn chặn tín dụng đen ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên

Ngăn chặn tín dụng đen ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên

Triệt xóa nhóm đối tượng cho vay nặng lãi

Triệt xóa nhóm đối tượng cho vay nặng lãi

Bắt nhóm đối tượng từ Hà Nội vào Đắk Nông cho vay nặng lãi

Bắt nhóm đối tượng từ Hà Nội vào Đắk Nông cho vay nặng lãi

Phê chuẩn khởi tố, tạm giam 3 đối tượng dùng tờ rơi quảng cáo 'cho vay trả góp, thủ tục nhanh'

Phê chuẩn khởi tố, tạm giam 3 đối tượng dùng tờ rơi quảng cáo 'cho vay trả góp, thủ tục nhanh'

Bắt nhóm đối tượng từ Hà Nội vào Đắk Nông cho vay nặng lãi

Bắt nhóm đối tượng từ Hà Nội vào Đắk Nông cho vay nặng lãi

Bắt 3 thanh niên từ Hà Nội vào Đắk Nông cho vay nặng lãi

Bắt 3 thanh niên từ Hà Nội vào Đắk Nông cho vay nặng lãi

Khởi tố nhóm đối tượng từ Hà Nội vào Đắk Nông cho vay nặng lãi 365%/năm

Khởi tố nhóm đối tượng từ Hà Nội vào Đắk Nông cho vay nặng lãi 365%/năm

Bắt nhóm cho hàng trăm người vay nặng lãi đến 365%/năm

Bắt nhóm cho hàng trăm người vay nặng lãi đến 365%/năm

Khởi tố ba đối tượng cho vay lãi nặng ở Đác Nông

Khởi tố ba đối tượng cho vay lãi nặng ở Đác Nông

Khen thưởng lực lượng triệt phá nhóm đối tượng cho vay nặng lãi

Khen thưởng lực lượng triệt phá nhóm đối tượng cho vay nặng lãi

Triệt phá nhóm đối tượng từ Hà Nội vào Đắk Nông cho vay nặng lãi

Triệt phá nhóm đối tượng từ Hà Nội vào Đắk Nông cho vay nặng lãi

Bắt nhóm đối tượng từ Hà Nội vào Đắk Nông cho vay tín dụng đen lãi suất 365%/năm

Bắt nhóm đối tượng từ Hà Nội vào Đắk Nông cho vay tín dụng đen lãi suất 365%/năm

Lập tài khoản mạng, dán tờ rơi quảng cáo cho vay tiền với lãi suất lên tới 365%/ năm

Lập tài khoản mạng, dán tờ rơi quảng cáo cho vay tiền với lãi suất lên tới 365%/ năm

Bắt nhóm người ở Hà Nội vào Đắk Nông cho vay nặng lãi 365%/năm

Bắt nhóm người ở Hà Nội vào Đắk Nông cho vay nặng lãi 365%/năm

Xử lý nhóm đối tượng từ Hà Nội vào Đắk Nông cho vay nặng lãi

Xử lý nhóm đối tượng từ Hà Nội vào Đắk Nông cho vay nặng lãi

Bắt nhóm cho vay nặng lãi

Bắt nhóm cho vay nặng lãi