Ấm áp Tết cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc

Ấm áp Tết cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc

Cạm bẫy việc làm rình rập du học sinh Việt

Cạm bẫy việc làm rình rập du học sinh Việt

Sinh viên Việt ở nước ngoài luôn hướng về Tổ quốc

Sinh viên Việt ở nước ngoài luôn hướng về Tổ quốc

Sinh viên Việt ở nước ngoài luôn hướng về Tổ quốc

Sinh viên Việt ở nước ngoài luôn hướng về Tổ quốc

Sinh viên ở nước ngoài luôn hướng về Tổ quốc

Sinh viên ở nước ngoài luôn hướng về Tổ quốc

Ngày hội đậm sắc quê hương của sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc

Ngày hội đậm sắc quê hương của sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc

Cơ hội gắn kết cộng đồng

Cơ hội gắn kết cộng đồng

Du học sinh Việt tại Hàn tranh tài tại đại hội thể dục thể thao

Du học sinh Việt tại Hàn tranh tài tại đại hội thể dục thể thao

Sôi nổi giải bóng đá sinh viên Việt Nam trên đất Hàn Quốc

Sôi nổi giải bóng đá sinh viên Việt Nam trên đất Hàn Quốc

Sân chơi của những người Việt yêu khoa học

Sân chơi của những người Việt yêu khoa học

Nơi hội tụ các nhà khoa học trẻ Việt Nam

Nơi hội tụ các nhà khoa học trẻ Việt Nam

Sinh viên Việt Nam đẩy mạnh nghiên cứu khoa học tại Hàn Quốc

Một sân chơi ý nghĩa

Một sân chơi ý nghĩa