Khánh thành khu khám bệnh thuộc Dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2

Khánh thành khu khám bệnh thuộc Dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2

Cơ hội và thách thức của các hệ thống ASXH khu vực ASEAN trong bối cảnh CMCN 4.0

Cơ hội và thách thức của các hệ thống ASXH khu vực ASEAN trong bối cảnh CMCN 4.0

Hình ảnh Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự khai mạc Hội nghị ASSA 35

Hình ảnh Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự khai mạc Hội nghị ASSA 35

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Giáo dục đại học hãy phấn đấu đuổi theo giáo dục phổ thông

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Giáo dục đại học hãy phấn đấu đuổi theo giáo dục phổ thông

Đổi mới giáo dục phổ thông mang tính mở, khơi dậy sáng tạo

Đổi mới giáo dục phổ thông mang tính mở, khơi dậy sáng tạo

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: Tự chủ đại học là vấn đề bắt buộc

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: Tự chủ đại học là vấn đề bắt buộc

Tinh giản biên chế giáo viên: 'Ai vi phạm thì ra khỏi ngành'

Tinh giản biên chế giáo viên: 'Ai vi phạm thì ra khỏi ngành'

Tinh giản biên chế giáo viên: 'Ai vi phạm thì ra khỏi ngành'

Tinh giản biên chế giáo viên: 'Ai vi phạm thì ra khỏi ngành'

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Không được điều giáo viên cấp này sang dạy cấp khác

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Không được điều giáo viên cấp này sang dạy cấp khác

Phó thủ tướng: Ngành sư phạm có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất

Phó thủ tướng: Ngành sư phạm có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất