Xe cấp cứu áp lực âm đầu tiên tại Việt Nam hỗ trợ chống Covid-19

Xe cấp cứu áp lực âm đầu tiên tại Việt Nam hỗ trợ chống Covid-19

Bệnh nhân 19 và 84 ngày vượt cửa tử

Bệnh nhân 19 và 84 ngày vượt cửa tử

Không có ca nhiễm mới, bệnh nhân thứ 19 khỏi bệnh thần kỳ

Không có ca nhiễm mới, bệnh nhân thứ 19 khỏi bệnh thần kỳ

Bệnh nhân 19 khiến bác sĩ nhiều phen 'hú vía', cứu chữa rất vất vả

Bệnh nhân 19 khiến bác sĩ nhiều phen 'hú vía', cứu chữa rất vất vả

Thêm 6 ca công bố khỏi bệnh Covid-19, trong đó có BN19 và BN52

Thêm 6 ca công bố khỏi bệnh Covid-19, trong đó có BN19 và BN52

Bệnh nhân 19 giống như đứng trên cầu thăng bằng, nghiêng chút là nguy tính mạng

Bệnh nhân 19 giống như đứng trên cầu thăng bằng, nghiêng chút là nguy tính mạng

Bệnh nhân Covid-19 'tái dương tính' nhiều lần nhất Việt Nam được công bố khỏi bệnh: Đã từng rất chán nản, sợ sẽ lây bệnh cho mọi người

Bệnh nhân từng chết lâm sàng vì Covid-19 xuất viện

Ngày ra viện của những bệnh nhân Covid-19 đặc biệt nhất miền Bắc