Đốt tổ ong lấy mật, người đàn ông ở Quảng Nam thiệt mạng

Đốt tổ ong lấy mật, người đàn ông ở Quảng Nam thiệt mạng

Quảng Nam: Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ bị hàng trăm con ong vây đốt tử vong

Quảng Nam: Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ bị hàng trăm con ong vây đốt tử vong

Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã ở Quảng Nam bị ong đốt tử vong

Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã ở Quảng Nam bị ong đốt tử vong

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã bị ong đốt tử vong

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã bị ong đốt tử vong

Đi lấy mật, người đàn ông bị ong đốt tử vong

Đi lấy mật, người đàn ông bị ong đốt tử vong

Chủ tịch Hội chữ thập đỏ bị ong đốt tử vong

Chủ tịch Hội chữ thập đỏ bị ong đốt tử vong

Bị ong đốt tử vong khi đi lấy mật

Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã bị ong đốt tử vong

Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã bị ong đốt chết khi đi lấy mật

Đi đốt ong, người đàn ông bị ong đốt tử vong