Trộm được số tiền lớn, gã đàn ông lập tức đi tẩm quất gần 50 lần trong 2 ngày

Trộm được số tiền lớn, gã đàn ông lập tức đi tẩm quất gần 50 lần trong 2 ngày

Sau khi trộm được 20 triệu đồng, Vũ Đình Mão đã tranh thủ đi tẩm quất gần 50 lần trong vòng 2 ngày, sau đó...
Hà Nội: Bắt giữ 'siêu đạo chích' có sở thích đi tẩm quất

Hà Nội: Bắt giữ 'siêu đạo chích' có sở thích đi tẩm quất

Có 7 tiền án vẫn tiếp tục trộm cắp tài sản

Có 7 tiền án vẫn tiếp tục trộm cắp tài sản

Tên trộm dùng 20 triệu đồng đi tẩm quất gần 50 lần trong 2 ngày

Tên trộm dùng 20 triệu đồng đi tẩm quất gần 50 lần trong 2 ngày

Trộm được tiền, tẩm quất 50 ca/2 ngày: Hào phóng

Trộm được tiền, tẩm quất 50 ca/2 ngày: Hào phóng

Toàn cảnh vụ trộm 20 triệu đồng lấy tiền đi massage

Toàn cảnh vụ trộm 20 triệu đồng lấy tiền đi massage

Trộm được số tiền lớn, gã đàn ông đi tẩm quất 50 lần trong 2 ngày

Trộm được số tiền lớn, gã đàn ông đi tẩm quất 50 lần trong 2 ngày

Hy hữu: 'Siêu' trộm kiếm được 20 triệu đồng, đi massage 50 lần trong 2 ngày

Hy hữu: 'Siêu' trộm kiếm được 20 triệu đồng, đi massage 50 lần trong 2 ngày