Mẹ đẻ tóm áo, xách cháu bé sơ sinh như món đồ ở Bắc Ninh: Công an thông tin chính thức

Mẹ đẻ tóm áo, xách cháu bé sơ sinh như món đồ ở Bắc Ninh: Công an thông tin chính thức

Công an đang xác minh vụ việc người phụ nữ túm áo xách bé sơ sinh trên tay

Công an đang xác minh vụ việc người phụ nữ túm áo xách bé sơ sinh trên tay

Đã tìm ra danh tính người mẹ xăm trổ ở Bắc Ninh, xách con mới sinh lủng lẳng trên tay như túi thịt

Đã tìm ra danh tính người mẹ xăm trổ ở Bắc Ninh, xách con mới sinh lủng lẳng trên tay như túi thịt

Bắc Ninh: Làm rõ câu chuyện mẹ túm áo xách 'lủng lẳng' con vài tháng tuổi

Bắc Ninh: Làm rõ câu chuyện mẹ túm áo xách 'lủng lẳng' con vài tháng tuổi

Công an vào cuộc xác minh hình ảnh người mẹ túm áo con nhỏ cầm lủng lẳng trên tay

Công an vào cuộc xác minh hình ảnh người mẹ túm áo con nhỏ cầm lủng lẳng trên tay

Công an Bắc Ninh truy tìm người mẹ túm áo xách con nhỏ 'lủng lẳng' trên tay

Công an Bắc Ninh truy tìm người mẹ túm áo xách con nhỏ 'lủng lẳng' trên tay

Nghi vấn mẹ đẻ tóm áo, xách con nhỏ vài tháng tuổi như món đồ: Công an vào cuộc điều tra

Nghi vấn mẹ đẻ tóm áo, xách con nhỏ vài tháng tuổi như món đồ: Công an vào cuộc điều tra

Công an xác minh hình ảnh người phụ nữ xách cháu bé vài tháng tuổi

Công an xác minh hình ảnh người phụ nữ xách cháu bé vài tháng tuổi

Bắc Ninh: Làm rõ thông tin nghi người mẹ xăm trổ xách con nhỏ vài tháng tuổi trên tay

Bắc Ninh: Làm rõ thông tin nghi người mẹ xăm trổ xách con nhỏ vài tháng tuổi trên tay

Truy tìm người mẹ 'man rợ' túm áo xách con vài tháng tuổi lủng lẳng

Truy tìm người mẹ 'man rợ' túm áo xách con vài tháng tuổi lủng lẳng

Xác minh thông tin người phụ nữ trẻ xách cháu bé vài tháng tuổi

Xác minh thông tin người phụ nữ trẻ xách cháu bé vài tháng tuổi

Công an vào cuộc xác minh hình ảnh mẹ trẻ xách con nhỏ lủng lẳng trên tay

Công an vào cuộc xác minh hình ảnh mẹ trẻ xách con nhỏ lủng lẳng trên tay

Bắc Ninh: Cần khẩn trương xác minh hình ảnh người phụ nữ ngược đãi trẻ sơ sinh

Bắc Ninh: Cần khẩn trương xác minh hình ảnh người phụ nữ ngược đãi trẻ sơ sinh

Truy tìm mẹ trẻ xăm trổ xách con nhỏ vài tháng tuổi lủng lẳng trên tay

Truy tìm mẹ trẻ xăm trổ xách con nhỏ vài tháng tuổi lủng lẳng trên tay

Công an Bắc Ninh vào cuộc làm rõ hình ảnh người mẹ trẻ xách con nhỏ vài tháng tuổi lủng lẳng trên tay

Công an Bắc Ninh vào cuộc làm rõ hình ảnh người mẹ trẻ xách con nhỏ vài tháng tuổi lủng lẳng trên tay

Bắc Ninh: Công an vào cuộc xác minh hình ảnh người mẹ túm áo con nhỏ cầm lủng lẳng trên tay

Bắc Ninh: Công an vào cuộc xác minh hình ảnh người mẹ túm áo con nhỏ cầm lủng lẳng trên tay

Công an xác minh người mẹ túm cổ áo xách con nhỏ mới sinh lủng lẳng trên tay gây phẫn nộ

Công an xác minh người mẹ túm cổ áo xách con nhỏ mới sinh lủng lẳng trên tay gây phẫn nộ