Xuân mới, đến Vĩnh Tràng cổ tự cầu an

Xuân mới, đến Vĩnh Tràng cổ tự cầu an

Nếu bạn cần một địa chỉ văn hóa tâm linh để cầu bình an, tài lộc nhân dịp đầu Xuân năm mới, thì chùa Vĩnh...
Ngôi chùa ở Tiền Giang có 3 tượng Phật lớn

Ngôi chùa ở Tiền Giang có 3 tượng Phật lớn

Chơi gì ở Tiền Giang trong một ngày?

Chơi gì ở Tiền Giang trong một ngày?

Tiền Giang : Khai mạc tuyển sinh cao đẳng Phật học liên thông

Tiền Giang : Lễ tốt nghiệp Cao đẳng Phật học

Tổ đình Ấn Quang cúng dường 10 trường hạ miền Tây

Tổ đình Ấn Quang cúng dường 10 trường hạ miền Tây

Tiền Giang : Tổng khai giảng khóa An cư kiết hạ PL.2564

7 ngôi chùa ở Việt Nam có tượng Phật nằm lớn

7 ngôi chùa ở Việt Nam có tượng Phật nằm lớn

Ngôi chùa cổ mang 5 dòng kiến trúc ở miền Tây

Ngôi chùa cổ mang 5 dòng kiến trúc ở miền Tây

Tỉnh nào có ngôi chùa Việt đầu tiên mang kiến trúc kết hợp Đông - Tây?

Tỉnh nào có ngôi chùa Việt đầu tiên mang kiến trúc kết hợp Đông - Tây?

Độc đáo chùa Vĩnh Tràng

Độc đáo chùa Vĩnh Tràng