Tin đồn nước màu đỏ của Hội Thánh Đức Chúa Trời chứa ma túy: Công an Thanh Hóa lên tiếng

Tin đồn nước màu đỏ của Hội Thánh Đức Chúa Trời chứa ma túy: Công an Thanh Hóa lên tiếng

Thanh Hóa: 'Hội Thánh đức chúa trời mẹ' truyền đạo trái phép từ năm 2015

Thanh Hóa: 'Hội Thánh đức chúa trời mẹ' truyền đạo trái phép từ năm 2015

Thái Bình: Công an giám định chất bột màu trắng của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ

Thái Bình: Công an giám định chất bột màu trắng của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ

Phát hiện 3 phụ nữ trẻ truyền đạo 'Hội thánh đức chúa trời'

Phát hiện 3 phụ nữ trẻ truyền đạo 'Hội thánh đức chúa trời'

'Hội thánh Đức Chúa Trời' hoạt động phức tạp tại Thanh Hóa

'Hội thánh Đức Chúa Trời' hoạt động phức tạp tại Thanh Hóa

Phát hiện nhiều tài liệu tuyên truyền Hội thánh của Đức chúa trời

Phát hiện nhiều tài liệu tuyên truyền Hội thánh của Đức chúa trời

'Xem xét xử lý hình sự người truyền đạo trái pháp luật'

'Xem xét xử lý hình sự người truyền đạo trái pháp luật'

Thanh Hóa: Phát hiện thêm 1 điểm hoạt động 'Hội thánh đức chúa trời'

Thanh Hóa: Phát hiện thêm 1 điểm hoạt động 'Hội thánh đức chúa trời'