Bộ GTGT đưa ra mức giá dịch vụ cho cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Bộ GTGT đưa ra mức giá dịch vụ cho cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Gần 150 nhà đầu tư tham gia Hội nghị kêu gọi đầu tư dự án cao tốc Bắc – Nam

Gần 150 nhà đầu tư tham gia Hội nghị kêu gọi đầu tư dự án cao tốc Bắc – Nam

Bộ GTVT: Lần đầu tiên công khai kêu gọi đầu tư dự án BOT

Bộ GTVT: Lần đầu tiên công khai kêu gọi đầu tư dự án BOT

Bộ GTVT lần đầu công khai chào đầu tư BOT đường bộ

Đầu tư 12.843 tỷ đồng xây tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết

Đầu tư 12.843 tỷ đồng xây tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết

Đầu tư 12.930 tỷ đồng xây 101 km cao tốc Bắc Nam đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết

Đầu tư 12.930 tỷ đồng xây 101 km cao tốc Bắc Nam đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết