Ký ức chiến tranh: Vĩ Thanh - Phần cuối

Có thể nói trong thế kỷ XX, nhân loại tiến bộ đã tin tưởng và chọn lựa để đặt lên vai dân tộc ta một trọng trách, một nhiệm vụ lịch sử to lớn, thiêng liêng, mang ý nghĩa thời đại.

Vĩ Thanh về con đèo 'sống mũi ngựa'

Tôi không có ý định viết lại sự ra đời của tuyến đường Hạnh Phúc, bởi đã có nhiều bài viết hay, sâu sắc, vì nó quá nổi tiếng, đã đi vào lịch sử như một trang huyền thoại. Với ngót 200 cây số dốc đèo, là bao nhiêu mồ hôi, nước mắt và không ít người đã nằm lại vĩnh viễn nơi địa đầu Tổ quốc, bởi vậy con đường thực sự là khúc bi tráng đem lại nhiều đổi thay, phát triển đi lên. Con đèo quá hiểm trở nên đồng bào địa phương còn gọi là đèo 'sống mũi ngựa', hoặc đèo 'ngựa trụy thai'...