Đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử

Đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử

Những ngày này, cả nước đang tích cực các công việc chuẩn bị cho sự kiện chính trị, pháp lý quan trọng -...
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri Con Cuông

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri Con Cuông

Kết thúc tốt đẹp Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử

Kết thúc tốt đẹp Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử

Giá trị cao quý của những lá phiếu

Giá trị cao quý của những lá phiếu

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

Chủ tịch tỉnh Đắk Nông Nguyễn Đình Trung làm bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Chủ tịch tỉnh Đắk Nông Nguyễn Đình Trung làm bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Mời bạn đọc đặt câu hỏi phỏng vấn trực tuyến với chủ đề 'Ngày hội của toàn dân'

Mời bạn đọc đặt câu hỏi phỏng vấn trực tuyến với chủ đề 'Ngày hội của toàn dân'

Chủ tịch tỉnh Đắk Nông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Chủ tịch tỉnh Đắk Nông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Đồng chí Nguyễn Đình Trung được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Đồng chí Nguyễn Đình Trung được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Đồng chí Nguyễn Đình Trung giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Đồng chí Nguyễn Đình Trung giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Bố trí hòm phiếu phụ để dân bỏ phiếu

Bố trí hòm phiếu phụ để dân bỏ phiếu

CẦN CẨN TRỌNG LỰA CHỌN NỘI DUNG GIÁM SÁT CHO NĂM 2022

CẦN CẨN TRỌNG LỰA CHỌN NỘI DUNG GIÁM SÁT CHO NĂM 2022

Ứng cử viên ĐBQH khóa XV tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử số 4

Ứng cử viên ĐBQH khóa XV tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử số 4

Thái Nguyên chuyển giao Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh về UBND tỉnh

Thái Nguyên chuyển giao Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh về UBND tỉnh

Cải tiến nội dung, hình thức các phiên họp Quốc hội

Cải tiến nội dung, hình thức các phiên họp Quốc hội

Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của Quốc hội

Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của Quốc hội

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ làm việc với Văn phòng Quốc hội

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ làm việc với Văn phòng Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Văn phòng Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Văn phòng Quốc hội

Văn phòng Quốc hội cần tiếp tục phối hợp, phục vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử

Văn phòng Quốc hội cần tiếp tục phối hợp, phục vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử

Văn phòng Quốc hội phải chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả

Văn phòng Quốc hội phải chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Văn phòng Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Văn phòng Quốc hội

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ LÀM VIỆC VỚI VĂN PHÒNG QUỐC HỘI.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ LÀM VIỆC VỚI VĂN PHÒNG QUỐC HỘI.

Văn phòng Quốc hội tập trung cải tiến, nâng cao chất lượng các phiên họp Quốc hội

Văn phòng Quốc hội tập trung cải tiến, nâng cao chất lượng các phiên họp Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Văn phòng Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Văn phòng Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Văn phòng Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Văn phòng Quốc hội

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ làm việc với Văn phòng Quốc hội

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ làm việc với Văn phòng Quốc hội

Kỳ 2: Ba điểm mới trọng tâm của bầu cử Quốc hội khóa XV

Kỳ 2: Ba điểm mới trọng tâm của bầu cử Quốc hội khóa XV

Quốc hội công bố Nghị quyết số 161/2021/QH14

Quốc hội công bố Nghị quyết số 161/2021/QH14

Nghị quyết về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ

Nghị quyết về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ

Phút trải lòng của Tân Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường

Phút trải lòng của Tân Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường

Công bố Nghị quyết số 161/2021/QH14 của Quốc hội

Công bố Nghị quyết số 161/2021/QH14 của Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

DỰ KIẾN KỲ HỌP THỨ NHẤT QUỐC HỘI KHÓA XV SẼ LÀM VIỆC TRONG 11 NGÀY

DỰ KIẾN KỲ HỌP THỨ NHẤT QUỐC HỘI KHÓA XV SẼ LÀM VIỆC TRONG 11 NGÀY

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ LÀM VIỆC VỚI ỦY BAN KINH TẾ CỦA QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ LÀM VIỆC VỚI ỦY BAN KINH TẾ CỦA QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ LÀM VIỆC VỚI ỦY BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ LÀM VIỆC VỚI ỦY BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA QUỐC HỘI

HÌNH ẢNH CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ LÀM VIỆC VỚI THƯỜNG TRỰC ỦY BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

HÌNH ẢNH CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ LÀM VIỆC VỚI THƯỜNG TRỰC ỦY BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế

HÌNH ẢNH CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ LÀM VIỆC VỚI THƯỜNG TRỰC ỦY BAN KINH TẾ

HÌNH ẢNH CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ LÀM VIỆC VỚI THƯỜNG TRỰC ỦY BAN KINH TẾ

Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV

Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV

Bổ sung 344 tỷ đồng mua bù vaccine, hóa chất sát trùng và hạt giống cây trồng

Bổ sung 344 tỷ đồng mua bù vaccine, hóa chất sát trùng và hạt giống cây trồng

Infographic: Cơ cấu 203 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở Trung ương

Infographic: Cơ cấu 203 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở Trung ương