Hà Nội đặt mục tiêu GRDP năm 2019 tăng từ 7,5% trở lên

Hà Nội đặt mục tiêu GRDP năm 2019 tăng từ 7,5% trở lên

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung được 84 phiếu tín nhiệm cao, 14 phiếu tín nhiệm và 4 phiếu tín nhiệm thấp

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung được 84 phiếu tín nhiệm cao, 14 phiếu tín nhiệm và 4 phiếu tín nhiệm thấp

Hai giám đốc Sở ở Hà Nội có phiếu tín nhiệm thấp cao nhất

Hai giám đốc Sở ở Hà Nội có phiếu tín nhiệm thấp cao nhất

Hai tân Ủy viên UBND TP. Hà Nội vừa được bầu bổ sung là ai?

Hai tân Ủy viên UBND TP. Hà Nội vừa được bầu bổ sung là ai?

Thanh tra TP Hà Nội tổ chức tuyên truyền về Luật Phòng, chống tham nhũng

Thanh tra TP Hà Nội tổ chức tuyên truyền về Luật Phòng, chống tham nhũng

Kiện toàn nhân sự 5 tỉnh thành

Kiện toàn nhân sự 5 tỉnh thành

Lựa chọn nhà thầu tại UBND tỉnh Thái Nguyên: Chủ đầu tư không minh bạch?

Lựa chọn nhà thầu tại UBND tỉnh Thái Nguyên: Chủ đầu tư không minh bạch?

Ông Võ Thanh Bình làm Chánh văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

Ông Võ Thanh Bình làm Chánh văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

Nhân sự mới hai tỉnh Bình Thuận, Thừa Thiên Huế

Nhân sự mới hai tỉnh Bình Thuận, Thừa Thiên Huế

Triển khai thực hiện thí điểm hợp nhất 3 văn phòng cấp tỉnh

Triển khai thực hiện thí điểm hợp nhất 3 văn phòng cấp tỉnh

Thí điểm hợp nhất 3 văn phòng cấp tỉnh: Cần tiến hành thận trọng, chặt chẽ, đúng pháp luật

Thí điểm hợp nhất 3 văn phòng cấp tỉnh: Cần tiến hành thận trọng, chặt chẽ, đúng pháp luật

Thí điểm hợp nhất ba văn phòng phải thận trọng, chặt chẽ, khách quan

Thí điểm hợp nhất ba văn phòng phải thận trọng, chặt chẽ, khách quan

Hà Nội: Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Hà Nội: Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Thành lập Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thành lập Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo

Kiện toàn nhân sự 3 tỉnh thành

Kiện toàn nhân sự 3 tỉnh thành

Bổ nhiệm Giám đốc Sở TN&MT Phú Yên, Phó giám đốc Sở TN&MT Quảng Trị

Bổ nhiệm Giám đốc Sở TN&MT Phú Yên, Phó giám đốc Sở TN&MT Quảng Trị

Kiện toàn nhân sự 8 tỉnh thành

Kiện toàn nhân sự 8 tỉnh thành

Cần Thơ tiếp nhận 9 người từ Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ

Cần Thơ tiếp nhận 9 người từ Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ

Kết quả thư bạn đọc