Hàn Quốc hỗ trợ phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư

Hàn Quốc hỗ trợ phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư

Sẽ kết nối các sàn giao dịch công nghệ Việt Nam với Hàn Quốc và quốc tế

Sẽ kết nối các sàn giao dịch công nghệ Việt Nam với Hàn Quốc và quốc tế

Giai đoạn 2018-2020: Việt Nam - Hàn Quốc ưu tiên hợp tác công nghệ sinh học, nano, CNTT...

Giai đoạn 2018-2020: Việt Nam - Hàn Quốc ưu tiên hợp tác công nghệ sinh học, nano, CNTT...

Thắt chặt hợp tác khoa học công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

Thắt chặt hợp tác khoa học công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

Sắp diễn ra Kỳ họp thứ 8 Ủy ban Hợp tác KH&CN Việt Nam - Hàn Quốc

Sắp diễn ra Kỳ họp thứ 8 Ủy ban Hợp tác KH&CN Việt Nam - Hàn Quốc

Sắp diễn ra Kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban Hợp tác KH&CN Việt Nam - Hàn Quốc

Sắp diễn ra Kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban Hợp tác KH&CN Việt Nam - Hàn Quốc