JICA Việt Nam sẽ hỗ trợ tỉnh Nghệ An xây dựng các dự án quan trọng

JICA Việt Nam sẽ hỗ trợ tỉnh Nghệ An xây dựng các dự án quan trọng

Đại diện JICA Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tỉnh Nghệ An trong việc xây dựng Dự án khôi...
Thảo luận giải pháp hỗ trợ tu bổ di tích chùa Cầu (Hội An, Quảng Nam): Là công trình đặc biệt quan trọng nên phải thảo luận kỹ

Thảo luận giải pháp hỗ trợ tu bổ di tích chùa Cầu (Hội An, Quảng Nam): Là công trình đặc biệt quan trọng nên phải thảo luận kỹ

JICA tiếp tục hỗ trợ thị trường cổ phiếu Việt Nam tăng công khai, minh bạch

JICA tiếp tục hỗ trợ thị trường cổ phiếu Việt Nam tăng công khai, minh bạch

Bảo tồn và phát huy du lịch di sản trong bối cảnh dịch COVID-19

Bảo tồn và phát huy du lịch di sản trong bối cảnh dịch COVID-19

JICA hỗ trợ cải tạo môi trường nước ở vịnh Hạ Long

JICA hỗ trợ cải tạo môi trường nước ở vịnh Hạ Long

Chuyên gia nêu giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19

Chuyên gia nêu giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19

Đón đoàn tàu đầu tiên của tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên

Đón đoàn tàu đầu tiên của tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên

Cuối năm 2021, đoàn tàu tuyến metro số 1 vận hành

Cuối năm 2021, đoàn tàu tuyến metro số 1 vận hành

Metro số 1: Đáp ứng kỳ vọng của người dân TP.HCM

Metro số 1: Đáp ứng kỳ vọng của người dân TP.HCM

TPHCM ra mắt đoàn tàu metro số 1

TPHCM tổ chức lễ đón đoàn tàu metro số 1

TPHCM tổ chức lễ đón đoàn tàu metro số 1

TP.HCM tổ chức lễ đón đoàn tàu metro số 1 đầu tiên

TP.HCM tổ chức lễ đón đoàn tàu metro số 1 đầu tiên

Hà Nội: Khánh thành cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long

Hà Nội: Khánh thành cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long

Hoàn thành 23 cầu trên các tuyến quốc lộ: Động lực phát triển kinh tế - xã hội

Hoàn thành 23 cầu trên các tuyến quốc lộ: Động lực phát triển kinh tế - xã hội

JICA tiếp tục tập trung cho các dự án phát triển hạ tầng tại Việt Nam

JICA tiếp tục tập trung cho các dự án phát triển hạ tầng tại Việt Nam

JICA hỗ trợ Đà Nẵng khảo sát thu thập số liệu phát triển cảng Liên Chiểu

JICA hỗ trợ Đà Nẵng khảo sát thu thập số liệu phát triển cảng Liên Chiểu

TP Hà Nội và JICA phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án

TP Hà Nội và JICA phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án

Hà Nội và JICA phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án

Hà Nội và JICA phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án

Thành phố Hà Nội và JICA phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án

Thành phố Hà Nội và JICA phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án

JICA viện trợ giúp TP Hồ Chí Minh phục hồi cống thoát nước cũ

JICA viện trợ giúp TP Hồ Chí Minh phục hồi cống thoát nước cũ

Việt Nam ký biên bản Thảo luận Dự án Hợp tác Kỹ thuật với JICA, Nhật Bản

Việt Nam ký biên bản Thảo luận Dự án Hợp tác Kỹ thuật với JICA, Nhật Bản

Đầu tư bán lẻ: Nội - ngoại đều than khó

Đầu tư bán lẻ: Nội - ngoại đều than khó

Không để hao lực đẩy FDI cho nền kinh tế

Không để hao lực đẩy FDI cho nền kinh tế

JICA: Cần đẩy nhanh hơn tiến độ giải ngân dự án ODA

JICA: Cần đẩy nhanh hơn tiến độ giải ngân dự án ODA

Đại biểu Quốc hội tránh đưa thông tin mang quan điểm cá nhân

Đại biểu Quốc hội tránh đưa thông tin mang quan điểm cá nhân

Đại biểu quốc hội: Phải cẩn trọng khi đưa ý kiến lên internet

Đại biểu quốc hội: Phải cẩn trọng khi đưa ý kiến lên internet

Hội thảo Báo chí với hoạt động của Đại biểu Quốc hội

Hội thảo Báo chí với hoạt động của Đại biểu Quốc hội

Xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa Quốc hội với báo chí

Xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa Quốc hội với báo chí