Thêm cơ hội cho lao động xuất khẩu về nước đúng hạn

Thêm cơ hội cho lao động xuất khẩu về nước đúng hạn

Thêm cơ hội cho lao động đi làm việc tại Hàn Quốc, Nhật Bản đã về nước

Thêm cơ hội cho lao động đi làm việc tại Hàn Quốc, Nhật Bản đã về nước

Tuyển 500 thực tập sinh Việt Nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản

Tuyển 500 thực tập sinh Việt Nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản

Sắp diễn ra phiên giao dịch việc làm cho lao động EPS và IM Japan về nước

Sắp diễn ra phiên giao dịch việc làm cho lao động EPS và IM Japan về nước

Hàng ngàn cơ hội việc làm cho lao động từ Hàn Quốc, Nhật Bản về nước

Hàng ngàn cơ hội việc làm cho lao động từ Hàn Quốc, Nhật Bản về nước

Hỗ trợ thực tập sinh về nước đúng hạn tìm việc làm

Hỗ trợ thực tập sinh về nước đúng hạn tìm việc làm

Cơ hội việc làm cho lao động EPS và IM Japan tại Hà Nội

Cơ hội việc làm cho lao động EPS và IM Japan tại Hà Nội

Hỗ trợ tìm việc làm cho người lao động, thực tập sinh về nước

Hỗ trợ tìm việc làm cho người lao động, thực tập sinh về nước

'Rộng cửa' việc làm cho lao động xuất khẩu về nước đúng hạn

'Rộng cửa' việc làm cho lao động xuất khẩu về nước đúng hạn

Hàng nghìn việc làm lương hấp dẫn dành cho lao động xuất khẩu về nước

Hàng nghìn việc làm lương hấp dẫn dành cho lao động xuất khẩu về nước

Chọn nghề - Việc làm

Chọn nghề - Việc làm

Hỗ trợ lao động EPS và và thực tập sinh IM Japan tìm việc làm

Hỗ trợ lao động EPS và và thực tập sinh IM Japan tìm việc làm

Hà Nội sắp tổ chức hội chợ việc làm cho lao động xuất khẩu về nước

Hà Nội sắp tổ chức hội chợ việc làm cho lao động xuất khẩu về nước

Hỗ trợ lao động EPS và IM Japan tìm việc làm

Hỗ trợ lao động EPS và IM Japan tìm việc làm

Hơn 700 việc làm dành cho lao động xuất khẩu về nước

Hơn 700 việc làm dành cho lao động xuất khẩu về nước

Tạo việc làm, giúp giảm tỷ lệ lao động nước ngoài bỏ trốn, cư trú bất hợp pháp

Tạo việc làm, giúp giảm tỷ lệ lao động nước ngoài bỏ trốn, cư trú bất hợp pháp