Dự án liên quan Vũ 'nhôm' được phép chuyển đổi đất dịch vụ thương mại sang đất ở

Dự án liên quan Vũ 'nhôm' được phép chuyển đổi đất dịch vụ thương mại sang đất ở

Dự án Phú Gia Compound được phép chuyển đổi đất dịch vụ thương mại sang đất ở

Dự án Phú Gia Compound được phép chuyển đổi đất dịch vụ thương mại sang đất ở

Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Đà Nẵng

Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Đà Nẵng

Sở TN và MT Đà Nẵng lần đầu luân chuyển cùng lúc nhiều cán bộ

Sở TN và MT Đà Nẵng lần đầu luân chuyển cùng lúc nhiều cán bộ

Cháy kho chứa hồ sơ của văn phòng đăng ký đất đai lúc rạng sáng

Cháy kho chứa hồ sơ của văn phòng đăng ký đất đai lúc rạng sáng

LHH Việt Nam: Gặp gỡ 2018 vì hợp tác và phát triển

LHH Việt Nam: Gặp gỡ 2018 vì hợp tác và phát triển

Chấn chỉnh công tác cấp giấy chủ quyền nhà, đất

Nghĩa Đàn đấu giá thành công 153 lô đất

Trả nợ tiền sử dụng đất quá hạn theo giá thời điểm nào?