Ngọc Sơn lại gây choáng với phát ngôn ví mình là 'số 1 quốc tế'

Ngọc Sơn lại gây choáng với phát ngôn ví mình là 'số 1 quốc tế'

Giám đốc Ban QLDA 'mượn' doanh nghiệp 100 triệu bị đình chỉ chức vụ

Giám đốc Ban QLDA 'mượn' doanh nghiệp 100 triệu bị đình chỉ chức vụ

Thanh Hóa: 'Vòi' doanh nghiệp 100 triệu đồng, Giám đốc ban quản lý dự án bị đình chỉ

Thanh Hóa: 'Vòi' doanh nghiệp 100 triệu đồng, Giám đốc ban quản lý dự án bị đình chỉ

Giám đốc BQL dự án 'vòi tiền' doanh nghiệp bị khởi tố nửa tháng mới bị đình chỉ chức vụ

Giám đốc BQL dự án 'vòi tiền' doanh nghiệp bị khởi tố nửa tháng mới bị đình chỉ chức vụ

Thanh Hóa: Đình chỉ giám đốc ban quản lý dự án huyện Hà Trung

Thanh Hóa: Đình chỉ giám đốc ban quản lý dự án huyện Hà Trung

Đình chỉ chức vụ Giám đốc BQL dự án 'vòi' 100 triệu của doanh nghiệp

Đình chỉ chức vụ Giám đốc BQL dự án 'vòi' 100 triệu của doanh nghiệp

Đình chỉ chức vụ giám đốc ban quản lý dự án 'vòi' tiền doanh nghiệp

Đình chỉ chức vụ giám đốc ban quản lý dự án 'vòi' tiền doanh nghiệp

Đình chỉ công tác Giám đốc BQL vòi doanh nghiệp 100 triệu

Đình chỉ công tác Giám đốc BQL vòi doanh nghiệp 100 triệu

Bị khởi tố hơn nửa tháng, giám đốc 'vòi' 100 triệu đồng mới bị đình chỉ chức vụ

Bị khởi tố hơn nửa tháng, giám đốc 'vòi' 100 triệu đồng mới bị đình chỉ chức vụ

Phong trào hiến đất làm đường nông thôn ở huyện Hoành Bồ

Phong trào hiến đất làm đường nông thôn ở huyện Hoành Bồ

Hà Nội: Chỉnh trang đô thị, làm đẹp cảnh quan chuẩn bị cho Giải đua xe Công thức 1

Hà Nội: Chỉnh trang đô thị, làm đẹp cảnh quan chuẩn bị cho Giải đua xe Công thức 1

Sơn Tịnh huy động hơn 523 tỷ đồng xây dựng NTM

Sơn Tịnh huy động hơn 523 tỷ đồng xây dựng NTM

Việt Nam luôn là trụ cột quan trọng trong chính sách Hành động Hướng Đông của Ấn Độ

Việt Nam luôn là trụ cột quan trọng trong chính sách Hành động Hướng Đông của Ấn Độ

Quảng Bình: Rác bủa vây chợ, trung tâm xã gây ô nhiễm môi trường

Quảng Bình: Rác bủa vây chợ, trung tâm xã gây ô nhiễm môi trường

Thủ tướng gửi lời khen đến Bảo hiểm Xã hội

Thủ tướng gửi lời khen đến Bảo hiểm Xã hội

Giám đốc Ban QLDA 'mượn' doanh nghiệp 100 triệu đồng bị khởi tố

Giám đốc Ban QLDA 'mượn' doanh nghiệp 100 triệu đồng bị khởi tố

Báo cáo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa vụ cán bộ huyện 'vòi' 100 triệu đồng

Báo cáo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa vụ cán bộ huyện 'vòi' 100 triệu đồng

Vòi doanh nghiệp 100 triệu đồng, Giám đốc Ban quản lý dự án bị khởi tố

Vòi doanh nghiệp 100 triệu đồng, Giám đốc Ban quản lý dự án bị khởi tố

Tin mới vụ khởi tố giám đốc ban quản lý dự án vì 'vòi' tiền DN

Tin mới vụ khởi tố giám đốc ban quản lý dự án vì 'vòi' tiền DN

Thanh Hóa: Vì sao Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Hà Trung bị khởi tố?

Thanh Hóa: Vì sao Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Hà Trung bị khởi tố?

Khởi tố Giám đốc Ban quản lý dự án 'vòi' 100 triệu của doanh nghiệp

Khởi tố Giám đốc Ban quản lý dự án 'vòi' 100 triệu của doanh nghiệp

Cán bộ Ban quản lý dự án 'vòi' 100 triệu đồng của doanh nghiệp để 'chạy thầu'

Cán bộ Ban quản lý dự án 'vòi' 100 triệu đồng của doanh nghiệp để 'chạy thầu'

Khởi tố Giám đốc Ban quản lý dự án 'vòi' tiền doanh nghiệp

Khởi tố Giám đốc Ban quản lý dự án 'vòi' tiền doanh nghiệp

Khởi tố Giám đốc ban Quản lý dự án huyện nhận 100 triệu để 'chạy dự án'

Khởi tố Giám đốc ban Quản lý dự án huyện nhận 100 triệu để 'chạy dự án'

Khởi tố cán bộ huyện 'vòi' 100 triệu đồng của doanh nghiệp

Khởi tố cán bộ huyện 'vòi' 100 triệu đồng của doanh nghiệp

Giám đốc BQL dự án bị khởi tố nhưng chưa bị đình chỉ công tác (!?)

Giám đốc BQL dự án bị khởi tố nhưng chưa bị đình chỉ công tác (!?)

'Vòi' doanh nghiệp 100 triệu đồng, Giám đốc Ban quản lý dự án bị khởi tố

'Vòi' doanh nghiệp 100 triệu đồng, Giám đốc Ban quản lý dự án bị khởi tố

Một giám đốc 'vòi' tiền doanh nghiệp ở Thanh Hóa bị khởi tố

Một giám đốc 'vòi' tiền doanh nghiệp ở Thanh Hóa bị khởi tố

Giám đốc Ban quản lý dự án bị cấm đi khỏi nơi cư trú

Giám đốc Ban quản lý dự án bị cấm đi khỏi nơi cư trú

Khám xét nhà giám đốc Ban quản lý dự án 'vòi' tiền doanh nghiệp

Khám xét nhà giám đốc Ban quản lý dự án 'vòi' tiền doanh nghiệp

Khởi tố Giám đốc Ban Quản lý dự án vòi tiền doanh nghiệp

Khởi tố Giám đốc Ban Quản lý dự án vòi tiền doanh nghiệp

Khởi tố giám đốc ban quản lý dự án 'vòi' tiền doanh nghiệp

Khởi tố giám đốc ban quản lý dự án 'vòi' tiền doanh nghiệp

Tin mới vụ Giám đốc Ban QLDA 'vòi' tiền doanh nghiệp

Tin mới vụ Giám đốc Ban QLDA 'vòi' tiền doanh nghiệp

Thanh Hóa: Giám đốc 'vòi' 100 triệu xếp trúng thầu bị khởi tố

Thanh Hóa: Giám đốc 'vòi' 100 triệu xếp trúng thầu bị khởi tố

Đã có 8.000 bưu điện - văn hóa xã

Đã có 8.000 bưu điện - văn hóa xã

350 cán bộ văn hóa cấp xã được cập nhật kiến thức

350 cán bộ văn hóa cấp xã được cập nhật kiến thức

Làng mộc Hương Ngải: Lo thiếu thợ giỏi

Làng mộc Hương Ngải: Lo thiếu thợ giỏi

Độc đáo 'ngôi nhà trí tuệ' nơi xóm nghèo ở Nghệ An

Độc đáo 'ngôi nhà trí tuệ' nơi xóm nghèo ở Nghệ An