Cần quy hoạch lại mạng lưới bưu điện văn hóa xã

Cần quy hoạch lại mạng lưới bưu điện văn hóa xã

5 năm, hơn 1 triệu lượt người dân được tiếp cận thông tin qua các điểm luân chuyển sách, báo

5 năm, hơn 1 triệu lượt người dân được tiếp cận thông tin qua các điểm luân chuyển sách, báo

Sợ mất sách, có điểm bưu điện văn hóa xã không dám mở cửa phục vụ

Sợ mất sách, có điểm bưu điện văn hóa xã không dám mở cửa phục vụ

Hơn 1,3 triệu cuốn sách được luân chuyển từ thư viện đến 1.731 điểm BĐVHX

Hơn 1,3 triệu cuốn sách được luân chuyển từ thư viện đến 1.731 điểm BĐVHX

Giúp trẻ yêu đọc sách, phụ huynh cũng phải từ bỏ thói quen xấu

Giúp trẻ yêu đọc sách, phụ huynh cũng phải từ bỏ thói quen xấu

Tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ VHTTDL và Bộ TT&TT

Tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ VHTTDL và Bộ TT&TT

Nông dân vùng cao được làm chứng minh thư nhân dân miễn phí

Nông dân vùng cao được làm chứng minh thư nhân dân miễn phí

Đình chỉ công tác Giám đốc BQL vòi doanh nghiệp 100 triệu

Đình chỉ công tác Giám đốc BQL vòi doanh nghiệp 100 triệu

Sơn Tịnh huy động hơn 523 tỷ đồng xây dựng NTM

Sơn Tịnh huy động hơn 523 tỷ đồng xây dựng NTM

Việt Nam luôn là trụ cột quan trọng trong chính sách Hành động Hướng Đông của Ấn Độ

Việt Nam luôn là trụ cột quan trọng trong chính sách Hành động Hướng Đông của Ấn Độ

Thủ tướng gửi lời khen đến Bảo hiểm Xã hội

Thủ tướng gửi lời khen đến Bảo hiểm Xã hội

Vòi doanh nghiệp 100 triệu đồng, Giám đốc Ban quản lý dự án bị khởi tố

Vòi doanh nghiệp 100 triệu đồng, Giám đốc Ban quản lý dự án bị khởi tố

Khởi tố Giám đốc Ban quản lý dự án 'vòi' 100 triệu của doanh nghiệp

Khởi tố Giám đốc Ban quản lý dự án 'vòi' 100 triệu của doanh nghiệp

Cán bộ Ban quản lý dự án 'vòi' 100 triệu đồng của doanh nghiệp để 'chạy thầu'

Cán bộ Ban quản lý dự án 'vòi' 100 triệu đồng của doanh nghiệp để 'chạy thầu'

Khởi tố Giám đốc Ban quản lý dự án 'vòi' tiền doanh nghiệp

Khởi tố Giám đốc Ban quản lý dự án 'vòi' tiền doanh nghiệp

Giám đốc BQL dự án bị khởi tố nhưng chưa bị đình chỉ công tác (!?)

Giám đốc BQL dự án bị khởi tố nhưng chưa bị đình chỉ công tác (!?)

Một giám đốc 'vòi' tiền doanh nghiệp ở Thanh Hóa bị khởi tố

Một giám đốc 'vòi' tiền doanh nghiệp ở Thanh Hóa bị khởi tố

Khám xét nhà giám đốc Ban quản lý dự án 'vòi' tiền doanh nghiệp

Khám xét nhà giám đốc Ban quản lý dự án 'vòi' tiền doanh nghiệp

Khởi tố giám đốc ban quản lý dự án 'vòi' tiền doanh nghiệp

Khởi tố giám đốc ban quản lý dự án 'vòi' tiền doanh nghiệp

Thanh Hóa: Giám đốc 'vòi' 100 triệu xếp trúng thầu bị khởi tố

Thanh Hóa: Giám đốc 'vòi' 100 triệu xếp trúng thầu bị khởi tố

Sức khỏe, học hành - hai mối quan tâm hàng đầu

Sức khỏe, học hành - hai mối quan tâm hàng đầu

Bưu điện văn hóa xã góp 14% trong tổng doanh thu của VietnamPost

Bưu điện văn hóa xã góp 14% trong tổng doanh thu của VietnamPost