Vẫn hoành tráng, nhưng lễ bế mạc ASIAD có gì khác với lễ khai mạc?

Vẫn hoành tráng, nhưng lễ bế mạc ASIAD có gì khác với lễ khai mạc?

Để học sinh hóa trang thành IS, trường mẫu giáo Indonesia phải xin lỗi

Để học sinh hóa trang thành IS, trường mẫu giáo Indonesia phải xin lỗi

Trường mẫu giáo Indonesia xin lỗi vì cho trẻ mặc đồ diễu hành như IS

Trường mẫu giáo Indonesia xin lỗi vì cho trẻ mặc đồ diễu hành như IS

Toàn cảnh Lễ khai mạc ASIAD 2018: Hoành tráng và rực rỡ sắc màu

Toàn cảnh Lễ khai mạc ASIAD 2018: Hoành tráng và rực rỡ sắc màu

Sức nóng từ 'chảo lửa' Bung Karno trước giờ khai mạc ASIAD 2018

Sức nóng từ 'chảo lửa' Bung Karno trước giờ khai mạc ASIAD 2018

Thúc đẩy hợp tác giáo dục - đào tạo giữa Việt Nam và các nước Đông Nam Á

Thúc đẩy hợp tác giáo dục - đào tạo giữa Việt Nam và các nước Đông Nam Á

Chủ tịch SEAMEO thăm và làm việc tại SEAMEO RETRAC

Chủ tịch SEAMEO thăm và làm việc tại SEAMEO RETRAC

Tăng cường hợp tác GD giữa các quốc gia thành viên SEAMEO

Tăng cường hợp tác GD giữa các quốc gia thành viên SEAMEO

Bảo tồn điệu nhảy Bedhayan truyền thống của người Indonesia

Bảo tồn điệu nhảy Bedhayan truyền thống của người Indonesia