Bảo tồn và khai thác Di sản văn hóa Hội An: Thành công nhờ 'thiên thời, địa lợi, nhân hòa'

Bảo tồn và khai thác Di sản văn hóa Hội An: Thành công nhờ 'thiên thời, địa lợi, nhân hòa'

Thương hiệu cho 'Ký ức Hội An'

Thương hiệu cho 'Ký ức Hội An'

Từ Siem Reap nghĩ đến... Hội An

Từ Siem Reap nghĩ đến... Hội An

Những sự kiện ấn tượng trong 'Ngày hội Văn hóa Nhật Bản' tại Quảng Nam

Những sự kiện ấn tượng trong 'Ngày hội Văn hóa Nhật Bản' tại Quảng Nam

'Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam': Tiếp nối và phát triển mối quan hệ tốt đẹp

'Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam': Tiếp nối và phát triển mối quan hệ tốt đẹp

Khai mạc 'Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam'

Khai mạc 'Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam'

Quảng Nam bảo tồn di sản đô thị cổ - làng cổ Việt Nam

Quảng Nam bảo tồn di sản đô thị cổ - làng cổ Việt Nam

Giao lưu trưng bày sản phẩm tơ lụa - thổ cẩm truyền thống 2018

Giao lưu trưng bày sản phẩm tơ lụa - thổ cẩm truyền thống 2018

Giới thiệu lụa, thổ cẩm mới nhất của Việt Nam và Nhật Bản

Giới thiệu lụa, thổ cẩm mới nhất của Việt Nam và Nhật Bản

Khai mạc giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 16

Tưng bừng với 'Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam'

Tưng bừng với 'Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam'

Khai mạc 'Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam'

Khai mạc 'Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam'

Khai mạc 'Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam'

Khai mạc 'Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam'