Một đời người gắn bó với âm nhạc dân tộc

Một đời người gắn bó với âm nhạc dân tộc

Nghệ sĩ nhân dân Vũ Tuấn Đức (1900 - 1982) là một nhạc công, nhạc sư nhạc cụ dân tộc. Ông có đóng góp lớn...