TPHCM công bố các quyết định tổ chức, nhân sự

TPHCM công bố các quyết định tổ chức, nhân sự

Ngày 12/3, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã chủ trì buổi lễ công bố quyết định về tổ chức lại Văn...
TP.HCM bổ nhiệm nhiều nhân sự giữ chức vụ ở HĐND

TP.HCM bổ nhiệm nhiều nhân sự giữ chức vụ ở HĐND

TP Hồ Chí Minh hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND

TP Hồ Chí Minh hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND

TP HCM bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

TP HCM bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

TP.HCM hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND

TP.HCM hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND

Ông Trần Tuấn Ngọc giữ chức Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM

Ông Trần Tuấn Ngọc giữ chức Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM

TP.HCM hợp nhất hai đơn vị quan trọng của HĐND và Đoàn ĐBQH

TP.HCM bổ nhiệm nhân sự đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND

TPHCM hợp nhất văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, công bố quyết định nhân sự

TP.HCM hợp nhất 2 văn phòng, bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

TP HCM bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Bổ nhiệm nhiều nhân sự mới ở TP.HCM