Một đêm hối hận và day dứt cả đời của Càn Long

Một đêm hối hận và day dứt cả đời của Càn Long

Càn Long là ông vua nổi tiếng đa tình với hàng trăm bà vợ. Vậy ai mới thực sự là mỹ nhân mà ông vua này...
Nghĩ về miền tâm linh

Nghĩ về miền tâm linh

Cầu an, hành hương cúng dường đầu năm

Cầu an, hành hương cúng dường đầu năm

Hỏa hoạn tại Di tích quốc gia chùa Cự Đà: Tượng Phật và đồ thờ hư hại nặng

Hỏa hoạn tại Di tích quốc gia chùa Cự Đà: Tượng Phật và đồ thờ hư hại nặng

Cháy chùa Cự Đà, tượng phật và đồ thờ hư hại nặng

Cháy chùa Cự Đà, tượng phật và đồ thờ hư hại nặng

Chùa Tân Thanh - Cột mốc tâm linh nơi biên cương Tổ quốc

Chùa Tân Thanh - Cột mốc tâm linh nơi biên cương Tổ quốc

Bồ-tát Tịch Thiên và tác phẩm Nhập Bồ-tát hạnh

Vua nhà Trần từng ăn chay khổ hạnh nhiều năm