Sau Ủy viên Trung ương, Đại biểu Quốc hội phải là tinh hoa của dân tộc

Sau Ủy viên Trung ương, Đại biểu Quốc hội phải là tinh hoa của dân tộc

Sau ủy viên Trung ương, đến Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) phải là những tinh hoa của dân tộc để quyết định những...
Cải cách hành chính: Chuyển từ 'xây dựng thể chế sang 'hoàn thiện thể chế'

Cải cách hành chính: Chuyển từ 'xây dựng thể chế sang 'hoàn thiện thể chế'

Cải cách hành chính: Phải làm mạnh hơn

Cải cách hành chính: Phải làm mạnh hơn

CCHC giai đoạn 2021-2030: Cần tập trung cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử

CCHC giai đoạn 2021-2030: Cần tập trung cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử

Gắn cải cách thủ tục hành chính với xây dựng chính phủ điện tử

Gắn cải cách thủ tục hành chính với xây dựng chính phủ điện tử

Tách quản lý nhà nước khỏi việc cung cấp dịch vụ công

Tách quản lý nhà nước khỏi việc cung cấp dịch vụ công

Sau Ủy viên Trung ương, Đại biểu Quốc hội phải là tinh hoa của dân tộc

Sau Ủy viên Trung ương, Đại biểu Quốc hội phải là tinh hoa của dân tộc

Nhiều kết quả nổi bật trong CCHC giai đoạn 2011-2020

Nhiều kết quả nổi bật trong CCHC giai đoạn 2011-2020

Nhiều người thích vào công chức vì có phần ngoài tiền lương

Nhiều người thích vào công chức vì có phần ngoài tiền lương

Phát triển nhân lực hành chính nhà nước

Phát triển nhân lực hành chính nhà nước

Dự thảo nghị quyết thí điểm không tổ chức HĐND cấp phường của thành phố Hà Nội: Bảo đảm cơ sở pháp lý, phù hợp với yêu cầu phát triển

Dự thảo nghị quyết thí điểm không tổ chức HĐND cấp phường của thành phố Hà Nội: Bảo đảm cơ sở pháp lý, phù hợp với yêu cầu phát triển

Đổi mới không có nghĩa là 'doanh nghiệp hóa' đơn vị sự nghiệp công lập

Đổi mới không có nghĩa là 'doanh nghiệp hóa' đơn vị sự nghiệp công lập

Cụ Phan Kế Toại – từ Khâm sai đại thần triều Nguyễn đến Phó Thủ tướng Việt Nam dân chủ cộng hòa

Cụ Phan Kế Toại – từ Khâm sai đại thần triều Nguyễn đến Phó Thủ tướng Việt Nam dân chủ cộng hòa