Phân lân Văn Điển với nhiều sáng kiến đem lại nhiều lợi ích

Phân lân Văn Điển với nhiều sáng kiến đem lại nhiều lợi ích

Trong giai đoạn 2020-2025, VADFCO phấn đẫu mỗi năm có ít nhất 20 ý tưởng sáng tạo và từ 10-15 sáng kiến cải...
Phân lân Văn Điển hướng đến dòng sản phẩm thân thiện môi trường

Phân lân Văn Điển hướng đến dòng sản phẩm thân thiện môi trường

Công ty CP phân lân nung chảy Văn Điển tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2019

Công ty CP phân lân nung chảy Văn Điển tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2019

VADFCO sẽ tung ra thị trường 4 sản phẩm cao cấp mới

VADFCO sẽ tung ra thị trường 4 sản phẩm cao cấp mới

Năm 2019, VADFCO đặt mục tiêu doanh thu 952,84 tỷ đồng

Năm 2019, VADFCO đặt mục tiêu doanh thu 952,84 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển: Đồng hành tin cậy cùng nhà nông

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển: Đồng hành tin cậy cùng nhà nông

Công ty cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển có Tổng giám đốc mới

Bổ nhiệm ông Văn Hồng Sơn làm Tổng Giám đốc Công ty CP Phân lân Nung chảy Văn Điển

'Ngưng' chức vụ Tổng Giám đốc, thời hạn Thanh tra của Bộ Công Thương không còn

Nhập nhèm 'phân bón khác'