Gia Lai: Sẽ kỷ luật lãnh đạo huyện để mất rừng?

Gia Lai: Sẽ kỷ luật lãnh đạo huyện để mất rừng?

Kỷ luật 6 cán bộ liên quan đến rừng bị tàn phá

Kỷ luật 6 cán bộ liên quan đến rừng bị tàn phá

Tố cáo sai phạm bị quy... mất đoàn kết

Tố cáo sai phạm bị quy... mất đoàn kết

Cán bộ, nhân viên ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa bị đề nghị xử lý trách nhiệm

Cán bộ, nhân viên ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa bị đề nghị xử lý trách nhiệm

Kỷ luật giám đốc công ty lâm nghiệp để xảy ra khai thác rừng trái phép

Kỷ luật giám đốc công ty lâm nghiệp để xảy ra khai thác rừng trái phép

Kỷ luật Cảnh cáo Giám đốc Công ty lâm nghiệp để mất rừng

Kỷ luật Cảnh cáo Giám đốc Công ty lâm nghiệp để mất rừng

Rừng huyện Mang Yang bị tàn phá chính quyền không hay biết

VKS tối cao vào cuộc vụ sai phạm 5,3 tỷ đồng ở Gia Lai

Điều tra dấu hiệu trục lợi hơn 5 tỷ đồng ở BQL rừng Đăk Đoa

Thêm lời cảnh báo từ việc Ban quản lý rừng ở Gia Lai trục lợi

Ban quản lý rừng phòng hộ chi sai hơn 5 tỉ đồng